Ruština pro doktorandy - první cizí jazyk

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
782CJR1 ZK 15 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Požadovaná znalost 1. cizího jazyka je na úrovni B2 podle SERR pro jazyky.

Forma studia

Doktorandi nemají povinnost navštěvovat kurzy, ale mohou se zapsat do kurzů pokročilé úrovně určených studentům bakalářských nebo magisterských programů. Ke zkoušce se doktorandi připravují samostatně, ale mohou si v průběhu připravy domluvit konzultace.

Zkoušky se konají v termínech vyhlášených Centrem jazykové přípravy AMU nejméně 4x ročně a jsou zveřejněny na internetových stránkách CJP AMU.

Student má povinnost se nejpozději měsíc před vyhlášeným termínem přihlásit elektronicky na emailové adrese CJP (cjp@amu.cz).

Materiály (v písemné podobě) ke zkoušce (viz dále) musí student doručit nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Ke zkoušce z 1. cizího jazyka doktorand předem odevzdá:

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Zkoušení probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU. Obsahem zkoušky je:

Podrobný časový rozpis zkoušení vytvořený dle počtu přihlášených studentů je před zkouškou zaslán přihlášeným studentům.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů