Profesní angličtina 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAP5 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Karel FOUSTKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karel FOUSTKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitých a praktických situacích.

Schopnost vést diskusi o abstraktních tématech.

Schopnost popsat události a cíle.

Schopnost formulovat a prezentovat přesně své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Tento kurz je určen studentům se znalostí angličtiny na středně pokročilé úrovni (B2 podle SERR).

Forma studia

Příprava, čtení a analýza odborných textů, prezentace, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní.

702SPA4 Profesní angličtina 4

Obsah kurzu

  1. Semestr

Profesionální angličtina - Témata spojená se studovaným oborem a jejich terminologie

Project Management

Dovednosti: 8.3 Maintaining relationships 13.3 Supporting the speaker. 14.3 Using narratives in interviews.

Fundraising

Grants - How to apply, Example Budgets - Grants for the Arts

Writing:

Formal and informal emails at work

CV, motivation letters

Sales and Negotiation

Negotiations 1, 2, 3, 4, 5

Doporučená nebo povinná literatura

ACKLAM, R, Wilson, J., Newbrook, J. New First Certificate GOLD. New Edition. Longman. 2004. ISBN 13: 978-0-582-77699-9

ALEXANDER, R. and Jones, L. New International Business English. CUP. 2003. ISBN 0 521 53173 X

BYRNES, William J. Management and the Arts. 4th edition. Focal Press. 2009. ISBN 978-0-240-81004-1

HEWINGS, Martin. Advanced Grammar in Use. CUP. 2000. ISBN 0 521 498686

HANDFORD, M., Lisboa, M., Koester, A., Pitt, A. Business Advantage, CUP 2011,

Student's Book, Personal Study Book, Audio CDs

MACKENZIE, Ian. Mangement and Marketing. Heinle, Cengage Learning. 1997. ISBN 13: 978-1-899396-80-1

MACKENZIE, Ian. Financial English. LTP. 1995. ISBN 1 899396 00 4

MASCULL, Bill. Business Vocabulary in Use. CUP. 2002. ISBN 0 521 77529 9

MASCULL, Bill. Business Vocabulary in Use. Advanced. CUP. 2010. ISBN 978-0-521-128292

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. CUP. 2004. ISBN 0 521 53762 2

SOARS, John and Liz. New Headway Intermediate. OUP. 4th edition. 2009. ISBN 978 0 19 476881 8

Slovníky

Anglicko-český slovník. Josef Fronek. LEDA Praha. 1996. ISBN 80-85927-13-6

Oxford Advanced Learner's Dictionary. Editor J. Crowther. OUP. 1998. ISBN 0 19 431499 5

The Synonym Finder. J.I. Rodale. Rodale Press. 1978. ISBN 0-446-37030-4

The Concise Oxford Dictionary. Edited by D. Thompson. Clarendon Press. OUP. 1995. ISBN 0-19-861320-2

Velký česko-anglický slovník. Josef Fronek. LEDA Praha. 2000. ISBN 80-85927-54-3

Webové slovníky a reference:

ANSWERS http://www.answers.com/

ARTICLES http://www.goarticles.com/

ASK REFERENCE http://ask.reference.com/information

CAMBRIDGE DICTIONARIES ONLINE http://dictionary.cambridge.org/

DICTIONARY http://dictionary.reference.com/

Urban Dictionary http://www.urbandictionary.com/

LONGMAN ONLINE http://www.ldoceonline.com/

MACMILLAN ONLINE DICTIONARY http://www.macmillandictionary.com/

ONLINE DICTIONARY http://www.allwords.com/

OPEN DIRECTORY PROJECT http://www.dmoz.org/

PERFORMING ARTS DICTIONARIES http://www.dmoz.org/Arts/Performing_Arts/

Seznam Slovník http://slovnik.seznam.cz/

SYNONYMS http://www.synonym.com/synonyms/

USING ENGLISH http://www.usingenglish.com/

Vocabulary American Business English http://www.e-classics.com/vocabulary.htm

HEADWAY courses http://www.oup.com/elt/global/products/headway/

Angličtina na internetu ČESKÁ VERZE http://www.helpforenglish.cz/

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující. Učebnice pro samouky jsou vhodné pro samostudium především gramatiky. Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři.

Vypracování zadaných úkolů.

Absolvování závěrečného testu.

Prezentace.

Zkouška má část písemnou a ústní. Písemný test (60 minut) obsahuje čtení s porozuměním, poslech, gramatickou a lexikální část. Ústní část se skládá z překladu, rozboru, případně reprodukce odborného textu v rozsahu zhruba deseti stran, který si student připraví předem po konzultaci s pedagogem. Následuje konverzace na téma studijních projektů.

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Uznány mohou být pouze zkoušky složené na CJP v průběhu posledních tří let. Zkoušky složené na jiné vysoké škole ani jiné certifikáty studenta nezbavují povinnosti složit příslušnou zkoušku.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R311
Učebna R311 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
FOUSTKA K.
15:00–16:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:00–16:30 Karel FOUSTKA Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů