Profesní angličtina 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAP5 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž

Účast na seminářích 26h

Příprava na semináře 26h

Písemný úkol 3h

Příprava na závěrečný test 13h

Příprava prezentace 10h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro zápis předmětu je absolvování předmětů 702SAPx Profesní angličtina 1-4, popř. zanlosti a jazykové dovednosti odpovídající absolvování těchto předmětů.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je rozšíření a upevnění slovní zásoby související s vybranými oblastmi projektového managementu (SWOT analýza) a s nimi souvisejícími soft-skills dovednostmi (networking, rozhodování, přesvědčování, vyjednávání a řešení konfliktů). Předmět se kromě toho také zaměřuje na rozvíjení písemných dovedností (strukturovaný životopis) a komunikačních kompetencí (např. prezentační dovednosti).

Week 1

Impostor syndrome

Past modals

Week 2

Writing a CV

Past modals

Week 3

Networking

Present perfect

Week 4

Noise + biases

Future perfect / continuous

Week 5

Decision-making skills and strategies

Gerunds

Week 6

SWOTanalysis

Review

Week 7

Persuasion

Conditionals review

Week 8

Negotiations + conflict

Mixed conditionals

Week 9

Managing oneself

“Used to” structures

Week 10

Presentation skills 1

“Used to” structures

Week 11

Presentation skills 2

Dependent prepositions

Week 12

Review

Doporučená nebo povinná literatura

Učebnice:

Koester, Almut and Angela Pitt, Michael Handford, Martin Lisboa. Business Advantage Intermediate. CUP, 2012.

Macmillan Life Skills https://www.macmillanenglish.com/be/blog-resources/article/macmillan-life-skills

Powell, Mark. In Company Intermediate. Macmillan Education, 2014.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu:

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Informace o plagiátorství:

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů