Němčina - středně pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNB11 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat zážitky, události a formulovat své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Kurz B 1 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Forma studia

Čtení a analýza textů, poslech, reprodukce slyšeného textu, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu A 2.

Obsah kurzu

Kettnerová, Tesařová, „Deutsch eins zwei“ (druhý díl učebnice) Lekce 16.- 18.

Nácvik základních dovedností v cizím jazyce - poslech, mluvení, čtení a znalost nových německých pravopisných norem.

Procvičování gramatiky a lexikální zásoby v komunikativních situacích, základní reálie německy mluvících zemí a rozšiřování odborné terminologie studovaného oboru.

Student rozumí hlavním myšlenkám jasné srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události a umí stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.

Student ovládá odbornou slovní zásobu studovaného oboru v rozsahu odpovídajícím úrovni daného kurzu.

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky

Doporučená nebo povinná literatura

Kettnerová, Tesařová, „Deutsch eins zwei“ (druhý díl učebnice) Lekce 16.- 18.

Doplňkové materiály:

Autentické texty z něm. psaných médií (odborné + časopis Deutsch perfekt, internet, periodika vztahující se k uměl. sféře).

Interaktivní a multimediální jazykové programy

+ audio, CDnahrávky k těmto učebnicím.

Zertifikatstraining

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

Aktivní účast na semináři

Vypracování zadaných úkolů

Samostatný písemný projev.

Absolvování závěrečného testu

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Webová stránka předmětu

https://www.hueber.de/exercises/530-25252/?rootPath=/exercises/530-25252/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRps6yTcWQbpoqIOCmqMeI1HLnLIRmO_t
https://deutsch.radio.cz/

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je německý jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultaci..

Navazující předmět (letní semestr): 702SNB12 Němčina - středně pokročilí

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ M.
09:00–10:30
(paralelka 1)

místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ M.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů