Francouzština - konverzace

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SFK Z 1 2T česky zimní i letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Christelle Sophie PAGANI, Janka PAULISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvíjet aktivní mluvní dovednosti v obsahově náročnějších projevech s rozšiřováním slovní zásoby v odborné terminologii.

Forma studia

Čtení, poslech, analýza textů a nahrávek, řízený dialog, samostatná prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen pro velmi pokročilé studenty, kteří si chtějí prohloubit a rozšířit své komunikativní schopnosti před závěrečnou zkouškou, eventuálně i pro studenty, kteří už závěrečnou zkoušku absolvovali a chtějí ve studiu jazyka pokračovat pod vedením rodilého mluvčího.

Obsah kurzu

Tematické okruhy: ukázky z francouzské literatury, filmové a televizní tvorby

Mluvnice: rozdíly v mluvené a psané formě jazyka

Písemný projev: résumé z filmů a video nahrávek

Doporučená nebo povinná literatura

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů

Audio a videonahrávky

Odborná literatura příslušného oboru

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na seminářích

Poznámka

Předmět je možné absolvovat opakovaně.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TR2-0412
Místnost 412 zasedací místnost

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PAGANI C.
16:00–17:30
(paralelka 1)
POZOR: Předmět vyučuje Christelle Pagani, M.A.
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:00–17:30 Christelle Sophie PAGANI Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
POZOR: Předmět vyučuje Christelle Pagani, M.A. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TR2-0412
Místnost 412 zasedací místnost

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PAGANI C.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:00–17:30 Christelle Sophie PAGANI Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů