Profesní angličtina 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAP1 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem předmětu je rozšíření a upevnění slovní zásoby související se základními pojmy a oblastmi arts managementu a vedení lidí (leadership) a kulturního managementu (globalizace, kulturní stereotypy, kros-kulturní prostředí). Předmět je dále zaměřen na nácvik strategií kritického myšlení jako důležitého „soft-skills“ nástroje pro orientaci ve výše uvedených oblasti a na rozvoj práce s odborně zaměřenými texty, na porozumění autentickým verbálním projevům vztahujícím se k výše uvedeným tématům a nácvik vybraných gramatických jevů na úrovni B1+ dle SERR.

Week 1

Small Talk

Past simple x present perfect

Week 2

Cultural awareness /stereotypes

Modals – obligation & advice

Week 3

Culture and its impact

Present tenses

Week 4

Critical Thinking

Passive voice

Week 5

Leadership

Have sth done

Week 6

Management basics

Review

Week 7

Artist as an entrepreneur

Future + time clauses

Week 8

Time management

Going to or will

Week 9

Stress management

Conditionals

Week 10

Work-life balance

Conditionals

Week 11

Globalization, cross-cultural management

Conditionals

Week 12

Challenging assumptions

Review

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro zapsání předmětu je cca maturitní úroveň AJ (B1 dle SERR).

Literatura

Učebnice:

Koester, Almut and Angela Pitt, Michael Handford, Martin Lisboa. Business Advantage Intermediate. CUP, 2012.

Macmillan Life Skills https://www.macmillanenglish.com/be/blog-resources/article/macmillan-life-skills

Oxenden, Clive and Christina Latham-Koenig. New English File Intermediate. OUP, 2007.

Powell, Mark. In Company Intermediate. Macmillan Education, 2014.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu:

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů