Španělština - úplný začátečník

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SSA12 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ximena ALFARO, Klára BICANOVÁ, Mónica IRÚS MARTIN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy španělského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Forma studia

Čtení, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně.

Obsah kurzu

UNIDAD 3 - hacer un concurso de conocimientos sobre el mundo hispano.

a describir lugares y países, a expresar existencia, a hablar de ubicación, a hablar del clima

algunos usos de hay, el verbo estar, el superlativo, un/una/unos/unas, mucho/mucha/muchos/muchas, qué/cuál/cuáles/cuántos/cuántas/dónde/cómo

UNIDAD 5 - presentar y a describir a una persona.

a hablar del aspecto y del carácter, a expresar gustos e intereses, a preguntar sobre gustos, a contrastar gustos, a hablar de relaciones personales, las relaciones de parentesco

el verbo gustar, los posesivos

Doporučená nebo povinná literatura

CORPAS, Jaime, GARCÍA, Eva, GARMENDIA, Augustín, SORIANO, Carmen. Aula international 1. Barcelona: Difusión, 2005

PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština. Praha:Leda,2000

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium především gramatiky.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Podmínkou k jejímu složení je:

Zkouška má dvě části, písemnou a ústní.

Písemná část- test obsahuje čtení s porozuměním, gramatickou a lexikální část.

Ústní část obsahuje konverzaci na jednoduchá témata všedního života.

Poznámka

Tento předmět nemůže být zapsán v bakalářském studiu jako první cizí jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
ALFARO X.
09:00–10:30
(paralelka 1)
místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
ALFARO X.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Ximena ALFARO Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1
10:45–12:15 Ximena ALFARO Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2

Předmět je součástí následujících studijních plánů