Španělština - úplný začátečník

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SSA12 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ximena ALFARO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy španělského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Forma studia

Čtení, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně.

Obsah kurzu

UNIDAD 3 - hacer un concurso de conocimientos sobre el mundo hispano.

a describir lugares y países, a expresar existencia, a hablar de ubicación, a hablar del clima

algunos usos de hay, el verbo estar, el superlativo, un/una/unos/unas, mucho/mucha/muchos/muchas, qué/cuál/cuáles/cuántos/cuántas/dónde/cómo

UNIDAD 5 - presentar y a describir a una persona.

a hablar del aspecto y del carácter, a expresar gustos e intereses, a preguntar sobre gustos, a contrastar gustos, a hablar de relaciones personales, las relaciones de parentesco

el verbo gustar, los posesivos

Doporučená nebo povinná literatura

CORPAS, Jaime, GARCÍA, Eva, GARMENDIA, Augustín, SORIANO, Carmen. Aula international 1. Barcelona: Difusión, 2005

PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština. Praha:Leda,2000

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium především gramatiky.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Podmínkou k jejímu složení je:

Zkouška má dvě části, písemnou a ústní.

Písemná část- test obsahuje čtení s porozuměním, gramatickou a lexikální část.

Ústní část obsahuje konverzaci na jednoduchá témata všedního života.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je španělský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ALFARO X.
14:15–15:45
(paralelka 1)
V LS 2020-21 výuka předmětu probíhá online na platformě MS Teams. Další informace poskytne vyučující předmětu.
St
Čt

místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
ALFARO X.
09:00–10:30
(paralelka 2)
V LS 2020-21 výuka předmětu probíhá online na platformě MS Teams. Další informace poskytne vyučující předmětu.
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:15–15:45 Ximena ALFARO Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
V LS 2020-21 výuka předmětu probíhá online na platformě MS Teams. Další informace poskytne vyučující předmětu. paralelka 1
09:00–10:30 Ximena ALFARO Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
V LS 2020-21 výuka předmětu probíhá online na platformě MS Teams. Další informace poskytne vyučující předmětu. paralelka 2

Předmět je součástí následujících studijních plánů