Němčina - úplný začátečník

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNA12 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy německého jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Kurz úrovně A 1 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Forma studia

Čtení, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur , řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Kurz je určen studentům, kteří daný jazyk nikdy nestudovali.

Obsah kurzu

Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná a věcech, které vlastní a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně.

Konverzační témata :

Einkaufen, Möbel, Gegenstände, Produkte, Büro und Technik, Freizeit, Komplimente, Verabredungen

Doporučená nebo povinná literatura

Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht. „Menschen A1.1, Deutsch als Fremdsprache“ . Hueber Verlag, Kursbuch + Arbeitsbuch, Lekce 4 - 8 (letní semestr)

Doplňkové materiály: Interaktivní a multimediální programy + audio k učebnicím, aktuální materiály z internetu

Poznámka: doplňkové materiály a pomůcky se používají výběrově.

Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři, povinná docházka 60%.

Vypracování zadaných úkolů.

Absolvování závěrečného testu (min. 70%).

Absolvování ústní zkoušky.

POZOR: V LS 2020-21 proběhne výuka a závěrečná zkouška online.

Webová stránka předmětu

https://www.hueber.de/menschen/lernen/download
https://www.hueber.de/exercises/530-25226/?rootPath=/exercises/530-25226/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRps6yTcWQbpoqIOCmqMeI1HLnLIRmO_t

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je německý jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a prokázat potřebné znalosti. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů