Němčina - úplný začátečník

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNA12 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy německého jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Kurz úrovně A 1 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Forma studia

Čtení, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur , řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Kurz je určen studentům, kteří daný jazyk nikdy nestudovali.

Obsah kurzu

Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná a věcech, které vlastní a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně.

Texty A v každé lekci jsou určeny k nácviku poslechu a konverzačních obratů pro běžnou komunikaci.

Texty B pro nácvik porozumění čtenému souvislému textu.

Texty C : výklad a procvičování gramatiky a konverzačních témat.

Konverzační témata : Im Restaurant

Einkäufe

Úvod do oborové terminologie

Doporučená nebo povinná literatura

KETTNEROVÁ, TESAŘOVÁ. Deutsch eins, zwei 1 L. 4.-7. (Fraus) =Základí učebnice kurzu ISBN 80-72-38-139-3

PLISCH de VEGA. Gramatika ... ted´ to zvládnu (Klett nakladatelství)ISBN 80-86906-65-5

interaktivní a multimediální jazykové programy (např. Schritte international, DVD)

Doplňkové materiály a materiály 1. a 3. se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

audio, CD k těmto učebnicím, aktuální materiály z internetu,

JUSTOVÁ. Wir üben deutsche Grammatik (Fragment)ISBN 80-901070-6-0

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři

Vypracování zadaných úkolů

Absolvování závěrečného testu

Absolvování ústní zkoušky

Poznámka

Kurz A 1 nemůže být zapsán v bakalářském studiu jako první cizí jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a v kurzu Praktická cvičení - němčina prokázat potřebné znalosti.V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů