Španělština - středně pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SSB12 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat zážitky, událostí, cíle a formulovat své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, příprava a rozbor vlastních písemných textů, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně.

Obsah kurzu

UNIDAD 1 / EL ESPAŇOL Y TÚ

En esta unidad vamos a hacer recomendaciones a nuestros compaňeros

para aprender espaňol mejor.

Para ello vamos a aprender:

a dar información personal, a hablar de hábitos, a expresar duración, a preguntar y a responder sobre motivaciones, a hablar de dificultades, de intenciones, a hacer recomendaciones

verbos reflexivos, porque/para, sentirse + adjetivo, tener que + Infinitivo / hay que + Infinitivo / lo mejor es + Infinitivo, pensar + Infinitivo

UNIDAD 2 / HOGAR, DULCE HOGAR

En esta unidad vamos a buscar un compaňero para compartir piso y a diseňar una casa ideal.

Para ello vamos a aprender:

a expresar gustos y preferencias, a describir una casa, a comparar, a ubicar objetos en el espacio, a expresar coincidencia, a describir objetos: formas, estilos, materiales...

UNIDAD 3 / YO SOY ASÍ

En esta unidad vamos a describir a nuestros compaňeros de clase.

Para ello vamos a aprender:

a identificar y a describir físicamente a las personas, a hablar de las relaciones y de los parecidos entre personas, las prendas de vestir

presentes irregulares: c-zc / e-i, llevarse bien/mal, este/esta/estos/estas, ese/esa/esos/esas, el/la/los/las + adjetivo, el/la/los/las + de + sustantivo,

el/la/los/las + que + verbo

Doporučená nebo povinná literatura

CORPAS, Jaime, GARMENDIA, Augustín, SORIANO, Carmen. Aula international 2. Barcelona: Difusión,2005

PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština. Praha:Leda,2000

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium především gramatiky.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Podmínkou k jejímu složení je:

Zkouška má dvě části, písemnou a ústní.

Písemná část- test obsahuje čtení s porozuměním, gramatickou a lexikální část.

Ústní část obsahuje konverzaci na jednoduchá témata všedního života.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je španělský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů