Němčina - mírně pokročilí

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNA21 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí.

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Kurz A 2 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Forma studia

Čtení a analýza adaptovaných textů, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu A 1

Obsah kurzu

Práce s texty L9 - L12.

Výklad a procvičování gramatických struktur daných lekcí.

Konverzace : Am Bahnhof, Telefonat, über Vergangenes sprechen, Reisen, Feste

Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o něm a jeho rodině, o nakupování, místopis, zaměstnání). Dokáže komunikovat při jednoduchých a běžných úkolech, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho bezprostředních potřeb.

Student dále ovládá odbornou slovní zásobu studovaného oboru v rozsahu odpovídajícím úrovni kurzu.

Doporučená nebo povinná literatura

Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht. „Menschen A1.1, Deutsch als Fremdsprache“ . Hueber Verlag, Lekce 9 -12 (zimní semestr)

Doplňkové materiály: Interaktivní a multimediální programy + audio k učebnici

Poznámka: doplňkové materiály a pomůcky se používají výběrově.

Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Doplňkové materiály:

Deutsch perfekt

+ audio k učebnici

Práce s adaptovaným textem (z internetu, tištěných médií a jiných zdrojů).

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

Minimální povinná docházka 60%.

Aktivní účast na semináři.

Vypracování zadaných úkolů.

Absolvování závěrečného testu.

POZOR: Povinná docházka je 60%. Závěrečný zápočtový test musí být absolvován v případě kontaktní výuky, v případě online výuky není absolvování testu podmínkou.

Webová stránka předmětu

https://www.hueber.de/menschen/lernen/uebungen
https://www.hueber.de/exercises/530-25226/?rootPath=/exercises/530-25226/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRps6yTcWQbpoqIOCmqMeI1HLnLIRmO_t

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je německý jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultaci.

Navazující předmět (letní semestr): 702SNA22 Němčina - mírně pokročilí

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ M.
10:45–12:15
(paralelka 1)
St
Čt

místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ M.
09:00–10:30
(paralelka 2)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů