Francouzština - mírně pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SFA21 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Ústní projev: aktivní používání základního repertoáru slov a jednoduchých frází týkajících se běžného soukromého a profesního života.

Písemný projev: jednoduchý text na pohlednici, nebo do e-mailu.

Tematické okruhy: nakupování, základní potraviny, orientace ve městě, cestování, dopravní prostředky, dny v týdnu, měsíce v roce.

Mluvnice: nepravidelná slovesa prendre, faire, partir, sortir, voir, osobní zájmena samostatná, dělivý člen, slovesa 3. sl. třídy, rozkazovací způsob, ukazovací zájmena nesamostatná, číslovky 11 - 20, předložky en, chez, par.

Výsledky učení

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně.

Vzhledem k obtížnosti jazyka se doporučuje také navštěvovat předmět Praktická cvičení 2 (702FSPC2).

Literatura

PRUVOST, Neige; COURTEAUD, Frédérique;... Entre nous 1 (A1), Maison des langues, 2015.

ISBN 978-84-8443-918-9

Webová stránka: www.emdl.fr/fle

PRAVDOVÁ, Marie, PRAVDA, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007 ISBN: 978-80-7335-083-3

TAIŠLOVÁ, Jitka. Mluvnice francouzštiny. LEDA 2002. ISBN: 80-7335-004-1

ZETTLOVÁ, Markéta, BAUDINET, Marc. Polyglot 1997. ISBN: 978-80-86195-28-5

Učebnice Entre Nous 1 se používá ve výuce jako základní učebnice (lekce 5 až 8).

Webová stránka je vhodná k procvičování všech jazykových dovedností, především k nacvičení správné výslovnosti, porozumění ústnímu projevu rodilého mluvčího a procvičování jakýchkoli gramatických jevů.

Učebnice českých autorů jsou vhodné pro samostudium mluvnice.

PRAVDOVÁ, Marie, PRAVDA, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007 ISBN 978-80-7335-083-3

GRÉGOIRE, Maia, MERLO Gracia. Grammaire progressive du français (niveau débutant). Paris:CLE INTERNATIONAL/SEJER, 2004. ISBN 209033858-X

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu:

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je francouzský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Navazující předmět (letní semestr): 702SFA22 Francouzština - mírně pokročilí

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů