Francouzština - mírně pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SFA21 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Janka PAULISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Janka PAULISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně.

Vzhledem k obtížnosti jazyka se doporučuje také navštěvovat předmět Praktická cvičení 2 (702FSPC2).

Obsah kurzu

Ústní projev: aktivní používání základního repertoáru slov a jednoduchých frází týkajících se běžného soukromého a profesního života.

Písemný projev: jednoduchý text na pohlednici, nebo do e-mailu.

Tematické okruhy: nakupování, základní potraviny, orientace ve městě, cestování, dopravní prostředky, dny v týdnu, měsíce v roce.

Mluvnice: nepravidelná slovesa prendre, faire, partir, sortir, voir, osobní zájmena samostatná, dělivý člen, slovesa 3. sl. třídy, rozkazovací způsob, ukazovací zájmena nesamostatná, číslovky 11 - 20, předložky en, chez, par.

Doporučená nebo povinná literatura

CHEIN, Sandrine, MIMRAN, Reine, POISSON-QUINTON, Sylvie, SIRÉJOLS, ÉVELYNE. Zénith A1 Méthode de français, Paris: CLE INTERNATIONAL/SEJER, 2012.

ISBN 978-209-038632-5

Webová stránka www.lepointdufle.net

PRAVDOVÁ, Marie, PRAVDA, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007 ISBN 978-80-7335-083-3

GRÉGOIRE, Maia, MERLO Gracia. Grammaire progressive du français (niveau débutant). Paris:CLE INTERNATIONAL/SEJER, 2004. ISBN 209033858-X

Učebnice Zénith A1 se používá ve výuce jako základní učebnice (L9 -L12).

Webová stránka je vhodná k procvičování všech jazykových dovedností, především k nacvičení správné výslovnosti, porozumění mluvenému projevu rodilého mluvčího a procvičování jakýchkoli gramatických jevů. Používá se ve výuce, ale především k samostudiu.

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium mluvnice.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu:

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je francouzský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Navazující předmět (letní semestr): 702SFA22 Francouzština - mírně pokročilí

Pro úspěšné absolvování předmětu se doporučuje navštěvovat dopňkový předmět „Praktická cvičení z francouzštiny 2“.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PAULISOVÁ J.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů