Čeština pro cizince - mírně pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SCA21 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní

Obsah kurzu

Lekce 7-9 učebnice Česky krok za krokem 1

Témata: Kde bydlíte? Kde chcete bydlet?

Jak vypadá váš byt nebo dům?

Zařizujeme byt

Hledáme ubytování

Plánujeme víkend

Lidské tělo

Jak vypadáme

U doktora

V lékárně

Gramatika: Vyjádření směru

Slovesa jít, jet, letět...

+ prepozice do, na, k

Procvičení budoucího času a vyjádření směru

Procvičení konstrukce rád + verbum

Nepravidelné formy substantiv v nom. pl. (oči, uši, ruce)

Výrazy s objektem v akuzativu a v dativu se zájmenem já (Je mi … Bolí mě …)

Osobní zájmena v dativu a akuzativu

Sloveso bolet v minulém čase

Výrazy s objektem v akuzativu (bolí, těší mě, baví mě, zajímá mě)

Prepozice pro, za, na

Konverzační témata i gramatika se mohou měnit v závislosti na potřebách aktuální skupiny studentů a doplňkových studijních materiálech.

Doporučená nebo povinná literatura

Základní literatura:

Česky krok za krokem 1, Holá, Lída, Akropolis, 2016

Česky krok za krokem, Pracovní sešit 1-12, Holá, Lída; Bulejčíková, Petra; Převrátilová, Sylva, Akropolis 2016 (2021)

Doporučená literatura:

Čeština expres 2, Holá, Lída; Bořilová, Pavla, Akropolis 2012

Starý Kořánová Ilona: Film Czech. Praha: NAMU. 2016

Starý Kořánová Ilona: Česká čítanka. Praha: Akropolis 2012 ADAMOVIČOVÁ, Ana, IVANOVOVÁ, Darina. Basic Czech I. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1097-9

DAVIES, Bruce, HEJDUKOVÁ, Jana. 401 Czech Verbs, Prague: Bruce Davies, 2006. ISBN 80-239-7260-X

HOLÁ, Lída. New Czech Step by Step, Praha: Akropolis, 2008. ISBN 978-80-86903-73-6

NEKOVÁŘOVÁ, Alena. Čeština pro život: 15 moderních konverzačních témat. Praha: Akropolis, 2008. ISBN 80-86903-23-0

https://www.czechstepbystep.cz/materialy-on-line

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující. Učebnice pro samouky jsou vhodné pro samostudium především gramatiky.

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu:

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, kteří na AMU studují v studijním programu v českém jazyce.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Navazující předmět (letní semestr): 702SCA22 Čeština pro cizince - mírně pokročilí

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů