Čeština pro cizince - mírně pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SCA21 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eliška HRDLIČKOVÁ

Obsah

Lekce 7-9 učebnice Česky krok za krokem 1

Témata: Kde bydlíte? Kde chcete bydlet?

Jak vypadá váš byt nebo dům?

Zařizujeme byt

Hledáme ubytování

Plánujeme víkend

Lidské tělo

Jak vypadáme

U doktora

V lékárně

Gramatika: Vyjádření směru

Slovesa jít, jet, letět...

+ prepozice do, na, k

Procvičení budoucího času a vyjádření směru

Procvičení konstrukce rád + verbum

Nepravidelné formy substantiv v nom. pl. (oči, uši, ruce)

Výrazy s objektem v akuzativu a v dativu se zájmenem já (Je mi … Bolí mě …)

Osobní zájmena v dativu a akuzativu

Sloveso bolet v minulém čase

Výrazy s objektem v akuzativu (bolí, těší mě, baví mě, zajímá mě)

Prepozice pro, za, na

Konverzační témata i gramatika se mohou měnit v závislosti na potřebách aktuální skupiny studentů a doplňkových studijních materiálech.

Výsledky učení

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní

Literatura

Základní literatura:

Česky krok za krokem 1, Holá, Lída, Akropolis, 2016

Česky krok za krokem, Pracovní sešit 1-12, Holá, Lída; Bulejčíková, Petra; Převrátilová, Sylva, Akropolis 2016 (2021)

Doporučená literatura:

Čeština expres 2, Holá, Lída; Bořilová, Pavla, Akropolis 2012

Starý Kořánová Ilona: Film Czech. Praha: NAMU. 2016

Starý Kořánová Ilona: Česká čítanka. Praha: Akropolis 2012 ADAMOVIČOVÁ, Ana, IVANOVOVÁ, Darina. Basic Czech I. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1097-9

DAVIES, Bruce, HEJDUKOVÁ, Jana. 401 Czech Verbs, Prague: Bruce Davies, 2006. ISBN 80-239-7260-X

HOLÁ, Lída. New Czech Step by Step, Praha: Akropolis, 2008. ISBN 978-80-86903-73-6

NEKOVÁŘOVÁ, Alena. Čeština pro život: 15 moderních konverzačních témat. Praha: Akropolis, 2008. ISBN 80-86903-23-0

https://www.czechstepbystep.cz/materialy-on-line

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující. Učebnice pro samouky jsou vhodné pro samostudium především gramatiky.

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu:

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, kteří na AMU studují v studijním programu v českém jazyce.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Navazující předmět (letní semestr): 702SCA22 Čeština pro cizince - mírně pokročilí

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
HRDLIČKOVÁ E.
10:45–12:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Eliška HRDLIČKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů