Příprava na mezinárodní jazykový certifikát NJ B1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNPC1 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ, Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ

Obsah

Rozšíření a prohloubení slovní zásoby, zdokonalení řečových dovedností, osvojení jazykových strategií - čtení, poslech, psaní, mluvení, příprava na Goethe certifikát B1, simulace testu B1

Výsledky učení

Osvojení dovedností (čtení, poslech, psaní a mluvení) nutných pro Certifikát B1.

Schopnost komunikovat v praktických situacích.

Schopnost popsat zážitky, události a formulovat své názory.

Odborná slovní zásoba studovaného oboru.

Kurz je rozdělen do dvou semestrů, oba jsou zakončeny zkouškou.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu B 1.

Literatura

ZERTIFIKAT B1 NEU, 15 Übungsprüfungen, A. Balser, Hueber Verlag 2014

(Fit fürs Zertifikat B1, Deutschprüfung für Erwachsene, J. Gerbes, F. van der Werff, Hueber Verlag 2017)

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška je udělena za:

Aktivní účast na semináři (docházka min. 60%, tj. max. 5 absencí za zimní semestr / max. 6 absencí za letní semestr)

Vypracování zadaných úkolů

Samostatný písemný projev

Absolvování závěrečného testu - simulace Goethe Certifikátu B1

Hodnotící škála:

• A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

• B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

• C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

• D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

• E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

• F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Webová stránka předmětu

https://www.goethe.de/ins/cz/de/spr/prf/gzb1/ueb.html

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ M.
12:30–14:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:30–14:00 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů