Anglický jazyk pro Arts Management 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAAM1 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Hana BARTŮŇKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

využívat komunikační a jazykové dovednosti v rozsahu probíraných gramatických jevů na úrovni B1+ podle SERR

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro zapsání předmětu je znalost anglického jazyka na cca maturitní úrovni (B1+)

Obsah kurzu

Week 1: Decision-making, Grammar and Vocabulary revision

Week 2: Basic Marketing Terms, Countability

Week 3: The Four 's of Marketing, Countability 2

Week 4: Promotion, Writing a Press Release, Articles

Week 5: Branding, Articles 2

Week 6: CRM, Relative clauses

Week 7: Arts Marketing, -ed x -ing adjectives

Week 8: Embracing Social Media Skills, Conditional clauses

Week 9: Marketing Beyond Your Core Audience, Conditional clauses 2

Week 10: Creative Economy, Modal Verbs in the Past and Future

Week 11: Managing Creative People, Wish sentences

Week 12: Creative thinking

Week 13: Revision

Doporučená nebo povinná literatura

studijní materiály předmětu v LMS Moodle: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1054

Učebnice:

Koester, Almut and Angela Pitt, Michael Handford, Martin Lisboa. Business Advantage Intermediate. CUP, 2012.

Macmillan Life Skills https://www.macmillanenglish.com/be/blog-resources/article/macmillan-life-skills

Oxenden, Clive and Christina Latham-Koenig. New English File Intermediate. OUP, 2007.

Powell, Mark. In Company Intermediate. Macmillan Education, 2014.

podcasty Thinking Allowed, Life Kit atd.

vybrané články z časopisů a periodik, např. The New Yorker, The Guardian, BBC, Harvard Business Review atd.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zkoušky:

  1. docházka (max. 3 povolené absence)
  2. písemný úkol 20%
  3. vocabulary journal 20% (termín a způsob odevzdání určí vyučující): min. 20 výrazů (se zaměřením na oborovou slovní zásobu)
  4. aktivita v hodinách (s důrazem na mluvený projev) 20%
  5. lexikálně-gramatický test 40%

Hodnotící škála:

• A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

• B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

• C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

• D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

• E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

• F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R311
Učebna R311 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
BARTŮŇKOVÁ H.
13:15–14:45
(paralelka 1)
Předmět je určen pouze pro studenty 2. roč. Produkce BAK DAMU
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:15–14:45 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Předmět je určen pouze pro studenty 2. roč. Produkce BAK DAMU paralelka 1
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů