Italština pro obor Zpěv 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HIZ7 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Detailně a individuálně nacvičovat správnou výslovnost a dikci studovaných děl vokální literatury.
  2. Pracovat s překladem studovaných árií, případně je překládat v hodinách.
  3. Provádět lexikální a gramatický rozbor textů, případně jejich začlenění do kontextu díla.
  4. Postupně budovat individuální repertoár posluchačů podle typu hlasu.

Forma studia

Čtení a analýza odborných textů, partitur a libret.

Detailní nácvik správné výslovnosti a pěvecké dikce na konkrétní pěvecké literatuře.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost vokální literatury daného hlasového oboru + středně pokročilá znalost italského jazyka (B1).

Obsah kurzu

-nácvik porozumění větám a často používaným výrazům vztahujícím se k profesi (např. studium role s korepetitorem a dirigentem, problematika divadelní a koncertní praxe, profesní kontakty).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Klavírní výtahy, partitury a publikovaná libreta podle individuálních studijních plánů

Doporučená:

GELLI, P.: Dizionario dell´opera, Baldini&Castoldi, Milano 1996, ISBN 88-8089-177-4

GERI, P.: Manuale d´italiano per cantanti d´opera, Guerra edizioni, Perugia 2004, ISBN 88-7715-725-9

KRONBERGEROVÁ, M.: Italština pro operní pěvce, Nakladatelství AMU, Praha 2009

VÁLEK, J.: Italské hudební názvosloví, Panton, Praha 1991, ISBN 80-7939-150-2

VOTOČEK, E.: Hudební slovník cizích výrazů a rčení, Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1946

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu:

POZOR: V LS 2020-21 proběhne výuka předmětu i závěrečná zkouška online.

Poznámka

Student si souběžně může zapsat v rámci volitelných předmětů jeden z předmětů obecné italštiny, nabízených CJP.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů