Italština - úplný začátečník

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SIA11 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Eliška HRDLIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Forma studia

čtení, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, jazykové hry, práce s interaktivním materiálem

Předpoklady a další požadavky

Kurz je určen studentům, kteří daný jazyk nikdy nestudovali.

Obsah kurzu

Kurz se zaměřuje na lexikální, komunikační a gramatické dovednosti v lekci 0 - 2 v základní učebnici.

Unità introduttiva (lekce 0)

lexikální a komunikační témata: spelling, představení se, pozdravy, národnost, konstrukce minialogů

gramatika: výslovnost, rod a číslo jednotné a množné substantiv a adjektiv, osobní zájmena, sloveso ESSERE, sloveso AVERE, člen určitý, číslovky

Unità 1

lexikální a komunikační témata: dialog po telefonu, jak se máš, popis osoby, odkud jsi, ptát se, dávat informace, seznámení se

gramatika: slovesné třídy a časování pravidelných sloves, člen neurčitý

reálie: italská města a regiony

Unità 2

lexikální a komunikační témata: volný čas a volnočasové aktivity, pozvání, popis bydlení, dny v týdnu, kolik je hodin

gramatika: časování základních nepravidelných sloves, modální slovesa POTERE, VOLERE, DOVERE, předložky

reálie: městská doprava v Itálii, volnočasové aktivity Italů

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály:

  1. Hlavní učebnice

učebnice Nuovissimo Progetto italiano 1: Corso di lingua e civiltà italiana: A1-A2: Libro dello studente - Telis Marin, Edilingua Edizioni 2019

+ pracovní sešit Nuovissimo Progetto italiano 1 Quaderno degli esercizi, RUGGIERI L., MAGNELLI S., MARTIN T., Edilingua Edizioni 2019

nebo ve variantě Nuovissimo Progetto italiano 1a - Libro dello studente e Quaderno degli eserci, Telis Marin, Edilingua Edizioni 2019

  1. Doplňující učebnice

BAHNÍKOVÁ,Alena, BENEŠOVÁ,Hana, EHRENBERGEROVÁ, Ludmila. Italština. LEDA,

Praha 2008, ISBN 978-80-7335-116-8

Učebnice současné italštiny, 1. díl, Vlastimila Pospíšilová, Eva Ferrarová, Miroslava Ferrarová ISBN 978-80-251 (1. vydání C Press, Brno, aktuální vyd. Albatros Praha)

HAMPLOVÁ, Sylva, Mluvnice italštiny, Leda, Praha 2004

CHIUCHIU, Angelo, MINCIARELLI, Fausto, SILVESTRINI, Marcello. In italiano.

Edizioni Guerra, Perugia, 1994

JAFRANCESCO, E. Parla e scrivi. Cendali editori in Firenze, 1999

ŠPIČKA, Jiří. Italské reálie. Fraus, Plzeň 2001, ISBN 8O-7238-115-6

  1. Interaktivní multimediální jazykové programy na serveru AMU

i-d-e-e.it italiano digitale edizioni edilingua

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu:

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je italský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Navazující předmět (letní semestr): 702SIA12 Italština - úplný začátečník

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
HRDLIČKOVÁ E.
10:45–12:15
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:45–12:15 Eliška HRDLIČKOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů