Italština - úplný začátečník

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SIA11 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Eliška HRDLIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Forma studia

čtení, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, jazykové hry, práce s interaktivním materiálem

Předpoklady a další požadavky

Kurz je určen studentům, kteří daný jazyk nikdy nestudovali.

Obsah kurzu

Kurz se zaměřuje na lexikální, komunikační a gramatické dovednosti v lekci 0 - 2 v základní učebnici.

Unità introduttiva (lekce 0)

lexikální a komunikační témata: spelling, představení se, pozdravy, národnost, konstrukce minialogů

gramatika: výslovnost, rod a číslo jednotné a množné substantiv a adjektiv, osobní zájmena, sloveso ESSERE, sloveso AVERE, člen určitý, číslovky

Unità 1

lexikální a komunikační témata: dialog po telefonu, jak se máš, popis osoby, odkud jsi, ptát se, dávat informace, seznámení se

gramatika: slovesné třídy a časování pravidelných sloves, člen neurčitý

reálie: italská města a regiony

Unità 2

lexikální a komunikační témata: volný čas a volnočasové aktivity, pozvání, popis bydlení, dny v týdnu, kolik je hodin

gramatika: časování základních nepravidelných sloves, modální slovesa POTERE, VOLERE, DOVERE, předložky

reálie: městská doprava v Itálii, volnočasové aktivity Italů

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály:

  1. Hlavní učebnice

učebnice Nuovissimo Progetto italiano 1: Corso di lingua e civiltà italiana: A1-A2: Libro dello studente - Telis Marin, Edilingua Edizioni 2019

+ pracovní sešit Nuovissimo Progetto italiano 1 Quaderno degli esercizi, RUGGIERI L., MAGNELLI S., MARTIN T., Edilingua Edizioni 2019

nebo ve variantě Nuovissimo Progetto italiano 1a - Libro dello studente e Quaderno degli eserci, Telis Marin, Edilingua Edizioni 2019

  1. Doplňující učebnice

BAHNÍKOVÁ,Alena, BENEŠOVÁ,Hana, EHRENBERGEROVÁ, Ludmila. Italština. LEDA,

Praha 2008, ISBN 978-80-7335-116-8

Učebnice současné italštiny, 1. díl, Vlastimila Pospíšilová, Eva Ferrarová, Miroslava Ferrarová ISBN 978-80-251 (1. vydání C Press, Brno, aktuální vyd. Albatros Praha)

HAMPLOVÁ, Sylva, Mluvnice italštiny, Leda, Praha 2004

CHIUCHIU, Angelo, MINCIARELLI, Fausto, SILVESTRINI, Marcello. In italiano.

Edizioni Guerra, Perugia, 1994

JAFRANCESCO, E. Parla e scrivi. Cendali editori in Firenze, 1999

ŠPIČKA, Jiří. Italské reálie. Fraus, Plzeň 2001, ISBN 8O-7238-115-6

  1. Interaktivní multimediální jazykové programy na serveru AMU

i-d-e-e.it italiano digitale edizioni edilingua

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu:

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je italský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Navazující předmět (letní semestr): 702SIA12 Italština - úplný začátečník

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
HRDLIČKOVÁ E.
10:45–12:15
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:45–12:15 Eliška HRDLIČKOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů