Italština - úplný začátečník

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SIA11 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Eliška HRDLIČKOVÁ

Obsah

Kurz se zaměřuje na lexikální, komunikační a gramatické dovednosti v lekci 0 - 2 v základní učebnici.

Unità introduttiva (lekce 0)

lexikální a komunikační témata: spelling, představení se, pozdravy, národnost, konstrukce minialogů

gramatika: výslovnost, rod a číslo jednotné a množné substantiv a adjektiv, osobní zájmena, sloveso ESSERE, sloveso AVERE, člen určitý, číslovky

Unità 1

lexikální a komunikační témata: dialog po telefonu, jak se máš, popis osoby, odkud jsi, ptát se, dávat informace, seznámení se

gramatika: slovesné třídy a časování pravidelných sloves, člen neurčitý

reálie: italská města a regiony

Unità 2

lexikální a komunikační témata: volný čas a volnočasové aktivity, pozvání, popis bydlení, dny v týdnu, kolik je hodin

gramatika: časování základních nepravidelných sloves, modální slovesa POTERE, VOLERE, DOVERE, předložky

reálie: městská doprava v Itálii, volnočasové aktivity Italů

Výsledky učení

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Předpoklady a další požadavky

Kurz je určen studentům, kteří daný jazyk nikdy nestudovali.

Literatura

Studijní materiály:

  1. Hlavní učebnice

učebnice Nuovissimo Progetto italiano 1: Corso di lingua e civiltà italiana: A1-A2: Libro dello studente - Telis Marin, Edilingua Edizioni 2019

+ pracovní sešit Nuovissimo Progetto italiano 1 Quaderno degli esercizi, RUGGIERI L., MAGNELLI S., MARTIN T., Edilingua Edizioni 2019

nebo ve variantě Nuovissimo Progetto italiano 1a - Libro dello studente e Quaderno degli eserci, Telis Marin, Edilingua Edizioni 2019

  1. Doplňující učebnice

BAHNÍKOVÁ,Alena, BENEŠOVÁ,Hana, EHRENBERGEROVÁ, Ludmila. Italština. LEDA,

Praha 2008, ISBN 978-80-7335-116-8

Učebnice současné italštiny, 1. díl, Vlastimila Pospíšilová, Eva Ferrarová, Miroslava Ferrarová ISBN 978-80-251 (1. vydání C Press, Brno, aktuální vyd. Albatros Praha)

HAMPLOVÁ, Sylva, Mluvnice italštiny, Leda, Praha 2004

CHIUCHIU, Angelo, MINCIARELLI, Fausto, SILVESTRINI, Marcello. In italiano.

Edizioni Guerra, Perugia, 1994

JAFRANCESCO, E. Parla e scrivi. Cendali editori in Firenze, 1999

ŠPIČKA, Jiří. Italské reálie. Fraus, Plzeň 2001, ISBN 8O-7238-115-6

  1. Interaktivní multimediální jazykové programy na serveru AMU

i-d-e-e.it italiano digitale edizioni edilingua

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu:

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je italský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Navazující předmět (letní semestr): 702SIA12 Italština - úplný začátečník

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
HRDLIČKOVÁ E.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Eliška HRDLIČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů