Anglický jazyk pro odborné účely 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702FAOU2 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ, Klára BICANOVÁ

Obsah

Week 1: Film Conventions vs Clichés + Word formation (nouns, adjectives, adverbs), prefixes, suffixes

Week 2: Visual Literacy: Reading and Interpreting Images + Relative clauses, which

Week 3: Designing the World of Film + Second conditional

Week 4: Marketing your Film: Festivals vs Distribution + Have / get something done, -ed x -ing adjectives

Week 5: Career in TV + Wish sentences

Week 6: Writing a Film CV + Linking words 1 (Reason, result, contrast )

Week 7: Special Effects + Modals used for deduction – may, might, can’t, must

Week 8: Presentation Skills 1 + Question tags, Reflexive pronouns

Week 9: Presentation Skills 2 + Phrasal verbs – separable, inseparable

Week 10: Talking about Films + Linking words 2 (Either, or, instead (of), except, even... )

Week 11: Film Lingo 1 + Reported speech

Week 12: Film Lingo 2 + Expressing purpose, expressions with make / do

Week 13: Feedback on written assignments

Výsledky učení

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů souvisejících se základními oblastmi filmu a filmové tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím filmové tvorby a v nich se vyskytující odborné terminologii,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je vyučován na úrovni B1+ dle SERR.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je min. maturitní úroveň AJ (tj. B1+ dle SERR).

Literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1210

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:

Docházka min. 60% (max. 5 absencí za semestr, tj. max. 5 absencí)

Známka je udělena na základě následujících aktivit:

  1. Aktivita na hodinách 30%
  1. Písemný úkol 30% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1210#section-7
  2. Prezentace 40% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1210#section-16

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Informace o plagiátorství:

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/pisemna-cast/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Poznámka

Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný zkouškový termín a 2 opravné termíny – viz SZŘ AMU)

Předmět je určen studentům bakalářského stupně v prezenčním (popř. kombinovaném) studiu českých studijních programů FAMU

Studenti s paralelkou č. 99:

Paralelka č. 99: Kontaktní osoba a zkoušející: PhDr. Zdeněk Král

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
BARTŮŇKOVÁ H.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 15.10., poté již číslo paralelky nelze změnit!
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
BARTŮŇKOVÁ H.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 15.10., poté již číslo paralelky nelze změnit!

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 15.10., poté již číslo paralelky nelze změnit! paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 15.10., poté již číslo paralelky nelze změnit! paralelka 2
Hana BARTŮŇKOVÁ
Paralelka pro studenty s prominutou docházkou paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů