Anglický jazyk pro odborné účely 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702FAOU2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Zdeněk KRÁL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ, Klára BICANOVÁ, Zdeněk KRÁL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů souvisejících se základními oblastmi filmu a filmové tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím filmové tvorby a v nich se vyskytující odborné terminologii,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je vyučován na úrovni B1+ dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; diskuze, poslech; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž / kreditová hodnota předmětu

Účast na seminářích26h

Příprava na semináře26h

Příprava průběžného písemného úkolu 3h

Příprava na závěrečný test 13h

Příprava prezentace 10h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže)

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je cca maturitní úroveň AJ (tj. B1+ dle SERR).

Obsah kurzu

Week 1

Film Conventions vs Clichés

Word formation (nouns, adjectives, adverbs), prefixes, suffixes

Week 2

Visual Literacy: Reading and Interpreting Images

Relative clauses, which

Week 3

Designing the World of Film

Second conditional

Week 4

Marketing your Film: Festivals vs Distribution

Have / get something done, -ed x -ing adjectives

Week 5

Career in TV

Wish sentences

Week 6

Writing a Film CV

Linking words 1 – Reason, result, contrast

Week 7

Special Effects

Modals used for deduction – may, might, can’t, must

Week 8

Presentation Skills 1

Question tags, Reflexive pronouns

Week 9

Presentation Skills 2

Phrasal verbs – separable, inseparable

Week 10

Talking about Films

Linking words 2 – Either, or, instead (of), except, even...

Week 11

Film Lingo 1

Reported speech

Week 12

Film Lingo 2

Expressing purpose, expressions with make / do

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=410

Hodnoticí metody a kritéria

1.docházka (min. 60%) + průběžná práce v hodinách

2.odevzdání písemného úkolu (viz kurz v Moodlu) – podmínka pro přistoupení k závěrečné zkoušce (platí i pro studenty s paralelkou 99)

3.závěrečná zkouška (písemná + ústní část)

•písemná část – test (obsah: 70% fakultní část (porozumění psanému textu, poslech, slovní zásoba) + 30% gramatika)

ústní část – prezentace (další informace viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=410#section-9

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=410

Poznámka

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný zkouškový termín a 2 opravné termíny – viz SZŘ AMU)

•Předmět je určen studentům bakalářského stupně v prezenčním (popř. kombinovaném) studiu českých studijních programů FAMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
BARTŮŇKOVÁ H.
09:00–10:30
(paralelka 3)
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
KRÁL Z.
10:45–12:15
(paralelka 2)
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
KRÁL Z.
09:00–10:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2
Čt 09:00–10:30 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 3
Zdeněk KRÁL
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů