Anglický jazyk pro odborné účely 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702FAOU2 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zdeněk KRÁL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ, Klára BICANOVÁ, Zdeněk KRÁL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů souvisejících se základními oblastmi filmu a filmové tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím filmové tvorby a v nich se vyskytující odborné terminologii,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je vyučován na úrovni B1+ dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; diskuze, poslech; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž / kreditová hodnota předmětu

Účast na seminářích26h

Příprava na semináře26h

Příprava průběžného písemného úkolu 3h

Příprava na závěrečný test 13h

Příprava prezentace 10h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže)

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je cca maturitní úroveň AJ (tj. B1+ dle SERR).

Obsah kurzu

Week 1: Film Conventions vs Clichés + Word formation (nouns, adjectives, adverbs), prefixes, suffixes

Week 2: Visual Literacy: Reading and Interpreting Images + Relative clauses, which

Week 3: Designing the World of Film + Second conditional

Week 4: Marketing your Film: Festivals vs Distribution + Have / get something done, -ed x -ing adjectives

Week 5: Career in TV + Wish sentences

Week 6: Writing a Film CV + Linking words 1 (Reason, result, contrast )

Week 7: Special Effects + Modals used for deduction – may, might, can’t, must

Week 8: Presentation Skills 1 + Question tags, Reflexive pronouns

Week 9: Presentation Skills 2 + Phrasal verbs – separable, inseparable

Week 10: Talking about Films + Linking words 2 (Either, or, instead (of), except, even... )

Week 11: Film Lingo 1 + Reported speech

Week 12: Film Lingo 2 + Expressing purpose, expressions with make / do

Week 13: Feedback on written assignments

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1016

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:

Docházka (max. 5 absencí za semestr)

Známka je udělena na základě následujících aktivit:

  1. Aktivita na hodinách 20%
  2. Písemný úkol 20% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1016#section-9
  3. Seznam 10 slovíček, souvisejících se studovaným programem/oborem /specializací – u každého slovíčka je třeba uvést překlad, výklad termínu a příkladovou větu, případně i související slova (přídavná slova, slovesa atd.), možno odevzdat ve formě myšlenkové mapy 20% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1016#section-17
  4. Prezentace 40% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1016#section-3

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Informace o plagiátorství:

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Poznámka

Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný zkouškový termín a 2 opravné termíny – viz SZŘ AMU)

Předmět je určen studentům bakalářského stupně v prezenčním (popř. kombinovaném) studiu českých studijních programů FAMU

Studenti s paralelkou č. 99:

Paralelka č. 99: Kontaktní osoba a zkoušející: PhDr. Zdeněk Král

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
KRÁL Z.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 16.10., poté již číslo paralelky nelze změnit!
místnost 241
Učebna 3 (FAMU)

(Lažanský palác)
KRÁL Z.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 16.10., poté již číslo paralelky nelze změnit!
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
BARTŮŇKOVÁ H.
10:45–12:15
(paralelka 3)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 16.10., poté již číslo paralelky nelze změnit!

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 16.10., poté již číslo paralelky nelze změnit! paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Zdeněk KRÁL Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 16.10., poté již číslo paralelky nelze změnit! paralelka 2
Čt 10:45–12:15 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 16.10., poté již číslo paralelky nelze změnit! paralelka 3
Zdeněk KRÁL
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů