Italština - mírně pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SIA21 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eliška HRDLIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně

Obsah kurzu

Kurz se zaměřuje na lexikální, komunikační a gramatické dovednosti v lekci 6 - 8 v základní učebnici.

Unità 6

lexikální a komunikační témata: rodina a příbuzní, jídelní lístek a dialogy v restauraci, rád bych/líbí se mi, vaříme a jíme

gramatika: přivlastňovací zájmena, volerci a metterci, quello a bello, sloveso PIACERE, vorrei

reálie: italská kuchyně, jíme jako Italové

Unità 7

lexikální a komunikační témata: vyprávění zážitků, co jsem dělával v dětství, mluvíme o kině a divadle, souhlasím/nesouhlasím

gramatika: minulý čas imperfetto, rozdíl mezi passato prossimo a imperfetto, trapassato prossimo

reálie: italská kinematografie, slavní herci a režiséři

Unità 8

lexikální a komunikační témata: nákup v supermarketu, výbíráme produkty, vyjádření radosti nebo zklamání, přijmout či odmítnout pomoc, v obchodě

gramatika: nepřízvučná zájmena ve 4. pádě (pronomi diretti), zájmenná částiče NE, pronomi diretti ve složených časech, ce l‘ho – ce n‘è

reálie: typické produkty a historické trhy

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály:

  1. Hlavní učebnice

učebnice Nuovissimo Progetto italiano 1: Corso di lingua e civiltà italiana: A1-A2: Libro dello studente - Telis Marin, Edilingua Edizioni 2019

+ pracovní sešit Nuovissimo Progetto italiano 1 Quaderno degli esercizi, RUGGIERI L., MAGNELLI S., MARTIN T., Edilingua Edizioni 2019

nebo ve variantě Nuovissimo Progetto italiano 1b - Libro dello studente e Quaderno degli eserci, Telis Marin, Edilingua Edizioni 2019

  1. Doplňující učebnice

BAHNÍKOVÁ,Alena, BENEŠOVÁ,Hana, EHRENBERGEROVÁ, Ludmila. Italština. LEDA,

Praha 2008, ISBN 978-80-7335-116-8

Učebnice současné italštiny, 1. díl, Vlastimila Pospíšilová, Eva Ferrarová, Miroslava Ferrarová ISBN 978-80-251 (1. vydání C Press, Brno, aktuální vyd. Albatros Praha)

HAMPLOVÁ, Sylva, Mluvnice italštiny, Leda, Praha 2004

CHIUCHIU, Angelo, MINCIARELLI, Fausto, SILVESTRINI, Marcello. In italiano.

Edizioni Guerra, Perugia, 1994

JAFRANCESCO, E. Parla e scrivi. Cendali editori in Firenze, 1999

ŠPIČKA, Jiří. Italské reálie. Fraus, Plzeň 2001, ISBN 8O-7238-115-6

  1. Interaktivní multimediální jazykové programy na serveru AMU

i-d-e-e.it italiano digitale edizioni edilingua

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je italský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Navazující předmět (letní semestr): 702SIA22 Italština - mírně pokročilí

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
HRDLIČKOVÁ E.
12:30–14:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:30–14:00 Eliška HRDLIČKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů