Italština pro doktorandy - první cizí jazyk

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
782CJI1 ZK 15 česky

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Marie KRONBERGEROVÁ, Vlastimila POSPÍŠILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Povinný předmět pro doktorandy zakončený zkouškou.

Forma studia

Doktorandi nemají povinnost navštěvovat kurzy, ale mohou se zapsat do kurzů pokročilé úrovně určených studentům bakalářských nebo magisterských programů. Ke zkoušce se doktorandi připravují samostatně, ale mohou si v průběhu připravy domluvit konzultace.

Zkoušky se konají v termínech vyhlášených Centrem jazykové přípravy AMU nejméně 4x ročně a jsou zveřejněny na internetových stránkách CJP AMU. Student má povinnost se nejpozději měsíc před vyhlášeným termínem přihlásit elektronicky na emailové adrese sekretáře CJP.

Společně s přihlášením musí student doručit v písemné podobě materiály ke zkoušce (viz dále).

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Ke zkoušce z 1. cizího jazyka doktorand předem odevzdá:

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Zkoušení probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU. Obsahem zkoušky je:

Podrobný časový rozpis zkoušení vytvořený dle počtu přihlášených studentů je před zkouškou zaslán přihlášeným studentům.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů