Anglický jazyk - konverzace (pokročilí)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAJK3 Z 1 anglicky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je motivace studentů k diskuzi na odborná témata, rozvíjení kritického myšlení a upevnění jejich vyjadřovacích schopností.

Forma studia

Čtení, poslech, rozbor odborných textů a diskuze.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti odpovídající úrovni kurzu B2.

Obsah kurzu

Náplní výuky je čtení, rozbor a výklad autentických anglických textů z oblasti příslušných oborů s následnou diskuzí. Řešení lexikologických, literárních a jiných cvičení, vztahujících se k textu. Poslech anglických audio materiálů s cílem nacvičit či upevnit dovednosti studentů porozumění projevům rodilých mluvčích v různých situacích.

Doporučená nebo povinná literatura

Autentické texty z médií a dalších zdrojů.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě:

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů