Španělština - mírně pokročilí

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SSA21 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Janka PAULISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ximena ALFARO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích.

Základní odborná slovní zásoba studovaného odboru.

Forma studia

Čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně.

Obsah kurzu

UNIDAD 4 - hacer la lista de las cosas que necesitamos para pasar un fin de semana fuera.

a identificar objetos, a expresar necesidad, a comprar en tiendas: preguntar por productos, pedir precios, a hablar de preferencias, los colores, las prendas de vestir, los objetos de uso cotidiano

los demostrativos: este/esta/estos/estas/esto, el/la/los/las + adjetivo, qué + sustantivo, cuál/cuáles, tener que + Infinitivo, el verbo ir, los números a partir de 100

UNIDAD 7 - escribir un menú del día.

a desenvolvernos en bares y restaurantes, a pedir y a dar información sobre comida, las comidas del día, hábitos gastronómicos de los espaňoles, platos habituales en Espaňa

la forma impersonal con se, los verbos poner y traer

Doporučená nebo povinná literatura

CORPAS, Jaime, GARCÍA, Eva, GARMENDIA, Augustín, SORIANO, Carmen. Aula international 1. Barcelona: Difusión, 2005

PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština. Praha:Leda,2000

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium především gramatiky.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Tento předmět nemůže být zapsán v bakalářském studiu jako první cizí jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
ALFARO X.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10:45–12:15 Ximena ALFARO Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů