Němčina pro doktorandy - druhý cizí jazyk

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
782CJN2 zkouška 10 česky akademický rok

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ, Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ

Obsah

Cílem předmětu je ověřit, že student v doktorském studiu je schopen daný jazyk používat na úrovni min. B1 (SERR) v kontextu akademického jazyka (mluvení, psaní, čtení).

Tento předmět je povinný pro studenty všech doktorských programů AMU. Předmět probíhá bez výuky, je zakončen zkouškou, která slouží k ověření požadované jazykové úrovně (B1) pro studenty v doktorském studiu.

Výsledky učení

Po absolvování předmětu bude student schopen:

-představit sebe i svůj doktorský projekt

-popsat předpoklady, plánované cíle, metodické nástroje a současný stav svého doktorského projektu

-shrnout odborný text vztahující se k jeho doktorskému projektu, identifikovat jeho hlavní myšlenky a vyjádřit svůj názor na ně

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu je znalost jazyka zkoušky min. na úrovni B1, znalost akademického jazyka a znalost odborné terminologie studovaného oboru.

Literatura

Doporučená literatura / Recommended literature:

Braun-Podeschwa Julia. Menschen B1/1: Kursbuch. München: Hueber, 2020, ISBN: 9783193619037.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Ke zkoušce se student musí přihlásit nejpozději měsíc před vyhlášeným termínem v informačním systému AMU KOS.

Ústní část zkoušky probíhá online (MS Teams) před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU.

Ke zkoušce student dodá (jako přílohu mailem na cjp-doktorandi@amu.cz min. 3 týdny před termínem zkoušky):

Obsahem zkoušky je:

Pozvánku ke zkoušce v MS Teams včetně složení komise obdrží přihlášení studenti mailem nejpozději týden před termínem zkoušky.

Poznámka

Pro absolvování zkoušky musí mít student přístup k internetu, a do aplikace MS Teams, funkční kameru a mikrofon.

Předmět probíhá bez výuky, studenti si mohou v rámci přípravy ke zkoušce v KOSu zaregistrovat volitelné jazykové předměty dle aktuální nabídky CJP.

Ke zkoušce se studenti připravují samostatně, mohou si v průběhu přípravy domluvit konzultace s některým z vyučujících CJP.

Termíny zkoušek jsou zveřejněny na internetových stránkách CJP AMU nejpozději na začátku zimního semestru daného akademického roku.

V případě jakýchkoli dotazů pište na cjp-doktorandi@amu.cz

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů