Francouzština - úplný začátečník

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SFA11 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Tematické okruhy: pozdravy, představování, povolání, národnosti.

Mluvnice: francouzská abeceda, základní číslovky do 10, osobní zájmena nesamostatná + zájmeno „on“, člen určitý a neurčitý, rod podstatných jmen, rod u zemí, předložky à, de, dans, slovesa 1.třídy, sloveso être, nepravidelné sloveso connaître, tvoření otázky intonací.

Výsledky učení

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy francouzského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Předpoklady a další požadavky

Kurz je určen studentům, kteří daný jazyk nikdy nestudovali.

Vzhledem k obtížnosti jazyka se doporučuje také navštěvovat předmět Praktická cvičení 1 (702FSPC1).

Literatura

PRUVOST, Neige; COURTEAUD, Frédérique;... Entre nous 1 (A1), Maison des langues, 2015.

ISBN 978-84-8443-918-9

Webová stránka: www.emdl.fr/fle

PRAVDOVÁ, Marie, PRAVDA, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007 ISBN: 978-80-7335-083-3

TAIŠLOVÁ, Jitka. Mluvnice francouzštiny. LEDA 2002. ISBN: 80-7335-004-1

ZETTLOVÁ, Markéta, BAUDINET, Marc. Polyglot 1997. ISBN: 978-80-86195-28-5

Učebnice Entre Nous 1 se používá ve výuce jako základní učebnice (lekce 1 až 4).

Webová stránka je vhodná k procvičování všech jazykových dovedností, především k nacvičení správné výslovnosti, porozumění ústnímu projevu rodilého mluvčího a procvičování jakýchkoli gramatických jevů.

Učebnice českých autorů jsou vhodné pro samostudium mluvnice.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu:

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je francouzský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Navazující předmět (letní semestr): 702SFA12 Francouzština - úplný začátečník

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů