Italština - středně pokročilí

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SIB11 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eliška HRDLIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, příprava a rozbor vlastních písemných textů, diskuse

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní

Obsah kurzu

Kurz se zaměřuje na lexikální, komunikační a gramatické dovednosti v lekci 1 - 3 v základní učebnici.

Unità 1

lexikální a komunikační témata: školní předměty, vyjádření nejistoty, oficiální komunikace

gramatika: pronomi combinati, aggettivi, pronomi e avverbi interrogativi

reálie: Systém školství v Itálii. Esami, niente stress.

Unità 2

lexikální a komunikační témata: bankovní operace, formulace otázky, formální korespondence, hledání práce a psaní životopisu

gramatika:pronomi relativi, chi relativo, pronomi doppi, stare+gerundio, stare per+gerundio

reálie: italská ekonomika, pracovní trh, soldi e lavoro

Unità 3

lexikální a komunikační témata: popis města, geografické názvy, rezervace hotelu a dalších služeb

gramatika: stupňování - comparative e superlativo, superlativo assoluto e relativo, comparativo irregolare

reálie: Viaggiare in Italia, Città italiane.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály:

  1. Hlavní učebnice - povinná

učebnice Nuovissimo Progetto italiano 2: Corso di lingua e civiltà italiana: B1-B2: Libro dello studente - Telis Marin, Edilingua Edizioni 2020

+ pracovní sešit Nuovissimo Progetto italiano 2 Quaderno degli esercizi, RUGGIERI L., MAGNELLI S., MARTIN T., Edilingua Edizioni 2020

nebo ve variantě Nuovissimo Progetto italiano 2a - Libro dello studente e Quaderno degli eserci, Telis Marin, Edilingua Edizioni 2020

  1. Doplňující učebnice

BAHNÍKOVÁ,Alena, BENEŠOVÁ,Hana, EHRENBERGEROVÁ, Ludmila. Italština. LEDA,

Praha 2008, ISBN 978-80-7335-116-8

Učebnice současné italštiny, 1. díl, Vlastimila Pospíšilová, Eva Ferrarová, Miroslava Ferrarová ISBN 978-80-251 (1. vydání C Press, Brno, aktuální vyd. Albatros Praha)

HAMPLOVÁ, Sylva, Mluvnice italštiny, Leda, Praha 2004

CHIUCHIU, Angelo, MINCIARELLI, Fausto, SILVESTRINI, Marcello. In italiano.

Edizioni Guerra, Perugia, 1994

JAFRANCESCO, E. Parla e scrivi. Cendali editori in Firenze, 1999

ŠPIČKA, Jiří. Italské reálie. Fraus, Plzeň 2001, ISBN 8O-7238-115-6

  1. Interaktivní multimediální jazykové programy na serveru AMU

i-d-e-e.it italiano digitale edizioni edilingua

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu:

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je italský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Navazující předmět (letní semestr): 702SIB12 Italština - středně pokročilí

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
HRDLIČKOVÁ E.
14:15–15:45
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:15–15:45 Eliška HRDLIČKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů