Profesní angličtina 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAP4 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Hana BARTŮŇKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

Forma studia

Seminární výuka. Příprava, četba a analýza odborných textů.

Diskuze a poslech. Nácvik slovní zásoby a probírané gramatiky.

Předpoklady a další požadavky

Cíl výuky:

Cílem předmětu je nabytí a rozvinutí jazykových znalostí, dovedností a kompetencí osvojením odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů v oblasti projektového managementu, odborné finanční angličtiny a komunikace a rozvíjení komunikačních dovedností.

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní.

702SPA3 Profesní angličtina 3

Obsah kurzu

Sylabus:

Week 1

For profit and not-for-profit organizations

Comparative and superlative

Week 2

Angel investment

Adjectives and adverbs

Week 3

Brand sponsorship

Intensifiers

Week 4

Fundraising

Gerunds and infinitives

Week 5

Crowdfunding

Gerunds and infinitives 2

Week 6

Terminology overview

Gerunds and infinitives 3

Week 7

Budgeting, season planning

Review

Week 8

Pricing

Making judgement

Week 9

Cost control

Passive voice, have something done revision

Week 10

Merchandise

Continuous aspect

Week 11

Project management

Word formation

Week 12

Project management 2

Reported speech

Week 13

KPIs

Articles, countability, concord revision

Week 14

Front of house, building management

Review

Doporučená nebo povinná literatura

Učebnice:

Koester, Almut and Angela Pitt, Michael Handford, Martin Lisboa. Business Advantage Intermediate. CUP, 2012.

Macmillan Life Skills https://www.macmillanenglish.com/be/blog-resources/article/macmillan-life-skills

Oxenden, Clive and Christina Latham-Koenig. New English File Intermediate. OUP, 2007.

Powell, Mark. In Company Intermediate. Macmillan Education, 2014.

Powell, Mark and Allison, John. In company 3.0 Upper Intermediate. Macmillan Education, 2014.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zkoušky:

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TR1-4024
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
BARTŮŇKOVÁ H.
13:40–15:10
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:40–15:10 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů