Francouzština - úplný začátečník

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SFA12 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ, Janka PAULISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Janka PAULISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pokračování se seznamováním s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy francouzského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Forma studia

Čtení, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně.

Vzhledem k obtížnosti jazyka se doporučuje také navštěvovat předmět Praktická cvičení 1 (702FSPC1).

Obsah kurzu

Ústní projev: komunikace s použitím základních frází týkajících se osobního rázu.

Písemný projev: vyplnění formulářů obsahujících osobní údaje.

Tematické okruhy: záliby, určování věku, popis osob.

Mluvnice: určitý člen stažený s předložkami, množné číslo podstatných a přídavných jmen, ženský rod přídavných jmen, přídavná jména beau, nouveau, blanc, long, bon, zájmeno on, futur proche,osobní zájmena samostatná, slovesa lire, aller, venir, tenir, savoir, avoir, tvoření otázky pomocí est-ce que, zápor, zájmeno on a quel, předložky u měst a zemí.

Doporučená nebo povinná literatura

CHEIN, Sandrine, MIMRAN, Reine, POISSON-QUINTON, Sylvie, SIRÉJOLS, ÉVELYNE. Zénith A1 Méthode de français, Paris: CLE INTERNATIONAL/SEJER, 2012.

ISBN 978-209-038632-5

Webová stránka www.lepointdufle.net

PRAVDOVÁ, Marie, PRAVDA, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007 ISBN 978-80-7335-083-3

Učebnice Zénith A1 se používá ve výuce jako základní učebnice (L4 -L8).

Webová stránka je vhodná k procvičování všech jazykových dovedností, především k nacvičení správné výslovnosti, porozumění mluvenému projevu rodilého mluvčího a procvičování jakýchkoli gramatických jevů. Používá se ve výuce, ale především k samostudiu.

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium mluvnice.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Podmínkou k jejímu složení je kromě aktivní účasti na semináři a

vypracování zadaných úkolů především absolvování obou částí zkoušky, t.j. elektronického testu a ústní části.

Písemná část- elektronický test obsahuje čtení s porozuměním, gramatickou a lexikální část, porozumění mluvenému slovu (audio nahrávka).

Ústní část obsahuje konverzaci na jednoduchá témata všedního života.

Povoleno je max. šest absencí za semestr.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je francouzský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Pro úspěšné absolvování předmětu se doporučuje navštěvovat také předmět „Praktická cvičení z francouzštiny 1“.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PAULISOVÁ J.
14:15–15:45
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Janka PAULISOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů