Anglický jazyk pro Arts Management 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702DAAM3 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Hana BARTŮŇKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

využívat komunikační a jazykové dovednosti v rozsahu probíraných gramatických jevů na úrovni B2 podle SERR

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro zápis předmětu je absolvování předmětů 702DAAM1 a 2, popř. znalosti a jazykové dovednosti odpovídající absolvování těchto předmětů.

Obsah kurzu

Week 1: Work-life Balance, Grammar and Vocabulary Revision

Week 2: Networking, Expressing regrets

Week 3: Jobs in Theatre, Future

Week 4: HR, Organization Structure, Future 2

Week 5: Job Interview, Indirect Questions

Week 6: Writing a Résumé, Conditional Clauses

Week 7: Negotiating a Pay Rise, Vague language

Week 8: Meetings, Be / get used to forms

Week 9: Presentation Skills

Week 10: Giving and Receiving Feedback

Week 11: SWOT, Passive voice

Week 12: Revision

Doporučená nebo povinná literatura

studijní materiály v LMS Moodle

Učebnice:

Koester, Almut and Angela Pitt, Michael Handford, Martin Lisboa. Business Advantage Intermediate. CUP, 2012.

Macmillan Life Skills https://www.macmillanenglish.com/be/blog-resources/article/macmillan-life-skills

podcasty: Thinking Allowed, Branding the Beat atd.

vybrané články z časopisů a periodik, např. BBC, Harvard Business Review atd.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:

Docházka max. 3 povolené absence - docházka je podmínka pro úspěšné absolvování předmětu, neplatí pro studenty s par. 99)

Známka je udělena na základě následujících aktivit:

  1. Aktivita na hodinách 20%
  2. Písemný úkol 1 20%
  3. Písemný úkol 2 20%
  4. Prezentace 40%

Hodnotící škála:

• A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

• B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

• C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

• D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

• E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

• F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R311
Učebna R311 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
BARTŮŇKOVÁ H.
15:00–16:30
(paralelka 1)
Předmět je určen pouze pro studenty 3. roč. Produkce BAK DAMU
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:00–16:30 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Předmět je určen pouze pro studenty 3. roč. Produkce BAK DAMU paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů