Němčina - středně pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNB12 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích, vést diskusi o abstraktních tématech, rozšiřování odborné slovní zásoby studovaného oboru.

Kurz B 1 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Forma studia

Čtení a analýza odborných textů, práce s audio, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, nácvik dialogů.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající nejbližší nižší úrovni.

Obsah kurzu

Student rozumí hlavním myšlenkám jasné srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná a která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události a umí stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.

Konverzace :

Telefongespräche

Arbeitswelt

Verabredungen

Umwelt

Prag

Identität

Student ovládá odbornou slovní zásobu studovaného oboru v rozsahu odpovídajícím úrovni daného kurzu.

Doporučená nebo povinná literatura

Kettnerová, Tesařová, „Deutsch eins zwei“ (druhý díl učebnice), lekce 19 - 22

Doplňkové materiály:

Autentické texty z něm.médií (odborné + časopis Deutsch perfekt, internet...)

Interaktivní a multimediální jazykové programy

Audio k učebnici

Zertifikatstraining

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři, povinná docházka 60%.

Vypracování zadaných úkolů.

Absolvování závěrečného testu (min. 70%).

Absolvování ústní zkoušky.

POZOR: V LS 2020-21 proběhne výuka a závěrečná zkouška online.

Webová stránka předmětu

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/top-thema/s-8031
https://www.hueber.de/exercises/530-25252/?rootPath=/exercises/530-25252/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRps6yTcWQbpoqIOCmqMeI1HLnLIRmO_t
www.deutsch-perfekt.com
www.duden.de

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je německý jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní důvody), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a prokázat znalosti probrané látky. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů