Němčina - středně pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNB12 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ

Obsah

Student rozumí hlavním myšlenkám jasné srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná a která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události a umí stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.

Konverzace :

Einladungen

Beratung

Berufsfindung

Gesundheit

Verpasste Gelegenheiten

Glücksmomente

Feiern im Betrieb

Student ovládá odbornou slovní zásobu studovaného oboru v rozsahu odpovídajícím úrovni daného kurzu.

Výsledky učení

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích, vést diskusi o abstraktních tématech, rozšiřování odborné slovní zásoby studovaného oboru.

Kurz B 1 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající nejbližší nižší úrovni.

Literatura

MENSCHEN B1.1, Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch + Arbeitsbuch, Hueber Verlag

Lekce 6 - 12

Doplňkové materiály:

Autentické texty z něm.médií (odborné + časopis Deutsch perfekt, internet...)

Interaktivní a multimediální jazykové programy

Audio k učebnici

Zertifikatstraining

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři (min, 60% docházka, tj. max. 6 absencí za letní semester, docházka je podmínkou pro absolvování předmětu)

Vypracování zadaných úkolů.

Absolvování závěrečného testu (min. 60%).

Absolvování ústní zkoušky.

Hodnotící škála:

A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Webová stránka předmětu

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/top-thema/s-8031
https://www.hueber.de/exercises/530-25252/?rootPath=/exercises/530-25252/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRps6yTcWQbpoqIOCmqMeI1HLnLIRmO_t
www.deutsch-perfekt.com
www.duden.de

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je německý jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ M.
09:00–10:30
(paralelka 1)

místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ M.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2

Předmět je součástí následujících studijních plánů