Němčina - středně pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNB12 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Ivanka HONZÍKOVÁ, Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ, Barbora VEČEŘOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích, vést diskusi o abstraktních tématech, rozšiřování odborné slovní zásoby studovaného oboru.

Kurz B 1 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Forma studia

Čtení a analýza odborných textů, práce s CD nahrávkami, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, nácvik dialogů.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající nejbližší nižší úrovni.

Obsah kurzu

Student rozumí hlavním myšlenkám jasné srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná a která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události a umí stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.

Konverzace :

Telefongespräche

Identität

Prag

Student ovládá odbornou slovní zásobu studovaného oboru v rozsahu odpovídajícím úrovni daného kurzu.

Doporučená nebo povinná literatura

JUSTOVÁ. Wir üben deutsche Grammatik (Fragment) ISBN 80-901070-6-0

KETTNEROVÁ,TESAŘOVÁ. Deutsch eins, zwei 2;( Fraus) L.19.-22 základní

učebnice ISBN 80-7238-140-7

KETTNEROVÁ, KOUŘIMSKÁ. Sprechen, lesen, diskutieren (Leda) ISBN 80-85927-95-0

MYNARIK. Němčina - Otázky a odpovědi (Infoa) ISBN 978-8072-40-490-2

NIEMANN. Studio d ( B1)

SCHÄPERS. Němčina v konverzaci (Fraus) ISBN 80-900619-7-4

Doplňkové materiály:

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů

Autentické texty z něm. psaných médií (odborné + časopis Deutsch Perfekt, internet, periodika vztahující se k umělecké sféře).

Interaktivní a multimediální jazykové programy (např. Schritte international DVD).

Sprechen Sie Deutsch 2 (Učebnice němčiny pro střední a jazykové školy); Polyglot.

+ audio CD k těmto učebnicím.

Zertifikatstraining

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři

Vypracování zadaných úkolů

Absolvování závěrečného testu

Zkouška B 1 : Zkouška má ústní i písemnou podobu.

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní ( stáž, soutěže,vážné zdravotní důvody), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a v rámci kurzu Praktická cvičení - němčina prokázat znalosti probrané látky.V případě studijního pobytu vypracovat na 1 normostranu písemnou hodnotící zprávu o svém pobytu na zahraniční vysoké škole.V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Uznány mohou být pouze zkoušky složené na CJP v průběhu posledních 3 let. Zkoušky složené na jiné vysoké škole ani jiné certifikáty studenta nezbavují povinnosti složit příslušnou zkoušku.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ M.
09:00–10:30
(paralelka 1)

místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ M.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
paralelka 99

Předmět je součástí následujících studijních plánů