Němčina - středně pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNB12 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích, vést diskusi o abstraktních tématech, rozšiřování odborné slovní zásoby studovaného oboru.

Kurz B 1 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Forma studia

Čtení a analýza odborných textů, práce s CD nahrávkami, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, nácvik dialogů.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající nejbližší nižší úrovni.

Obsah kurzu

Student rozumí hlavním myšlenkám jasné srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná a která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události a umí stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.

Konverzace :

Telefongespräche

Identität

Prag

Student ovládá odbornou slovní zásobu studovaného oboru v rozsahu odpovídajícím úrovni daného kurzu.

Doporučená nebo povinná literatura

JUSTOVÁ. Wir üben deutsche Grammatik (Fragment) ISBN 80-901070-6-0

KETTNEROVÁ,TESAŘOVÁ. Deutsch eins, zwei 2;( Fraus) L.19.-22 základní

učebnice ISBN 80-7238-140-7

KETTNEROVÁ, KOUŘIMSKÁ. Sprechen, lesen, diskutieren (Leda) ISBN 80-85927-95-0

MYNARIK. Němčina - Otázky a odpovědi (Infoa) ISBN 978-8072-40-490-2

NIEMANN. Studio d ( B1)

SCHÄPERS. Němčina v konverzaci (Fraus) ISBN 80-900619-7-4

Doplňkové materiály:

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů

Autentické texty z něm. psaných médií (odborné + časopis Deutsch Perfekt, internet, periodika vztahující se k umělecké sféře).

Interaktivní a multimediální jazykové programy (např. Schritte international DVD).

Sprechen Sie Deutsch 2 (Učebnice němčiny pro střední a jazykové školy); Polyglot.

+ audio CD k těmto učebnicím.

Zertifikatstraining

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři

Vypracování zadaných úkolů

Absolvování závěrečného testu

Zkouška B 1 : Zkouška má ústní i písemnou podobu.

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní ( stáž, soutěže,vážné zdravotní důvody), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a v rámci kurzu Praktická cvičení - němčina prokázat znalosti probrané látky.V případě studijního pobytu vypracovat na 1 normostranu písemnou hodnotící zprávu o svém pobytu na zahraniční vysoké škole.V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Uznány mohou být pouze zkoušky složené na CJP v průběhu posledních 3 let. Zkoušky složené na jiné vysoké škole ani jiné certifikáty studenta nezbavují povinnosti složit příslušnou zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů