Němčina - středně pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNB12 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat ve složitějších situacích, vést diskusi o abstraktních tématech, rozšiřování odborné slovní zásoby studovaného oboru.

Kurz B 1 je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Forma studia

Čtení a analýza odborných textů, práce s audio, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, nácvik dialogů.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající nejbližší nižší úrovni.

Obsah kurzu

Student rozumí hlavním myšlenkám jasné srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná a která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události a umí stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány.

Konverzace :

Telefongespräche

Arbeitswelt

Verabredungen

Umwelt

Prag

Identität

Student ovládá odbornou slovní zásobu studovaného oboru v rozsahu odpovídajícím úrovni daného kurzu.

Doporučená nebo povinná literatura

Kettnerová, Tesařová, „Deutsch eins zwei“ (druhý díl učebnice), lekce 19 - 22

Doplňkové materiály:

Autentické texty z něm.médií (odborné + časopis Deutsch perfekt, internet...)

Interaktivní a multimediální jazykové programy

Audio k učebnici

Zertifikatstraining

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři, povinná docházka 60%.

Vypracování zadaných úkolů.

Absolvování závěrečného testu (min. 70%).

Absolvování ústní zkoušky.

POZOR: V LS 2020-21 proběhne výuka a závěrečná zkouška online.

Webová stránka předmětu

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/top-thema/s-8031
https://www.hueber.de/exercises/530-25252/?rootPath=/exercises/530-25252/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRps6yTcWQbpoqIOCmqMeI1HLnLIRmO_t
www.deutsch-perfekt.com
www.duden.de

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je německý jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní důvody), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a prokázat znalosti probrané látky. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů