Italský jazyk pro Zpěv 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702IPZ2 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Lexikální a gramatický rozbor textů, případně jejich začlenění do kontextu díla.

Výslovnost, výraz a frázování za použití konkrétní pěvecké literatury podle individuálních studijních potřeb.

Slovní zásoba pro použití v operním / divadelním prostředí (např. studium role s korepetitorem a dirigentem, problematika divadelní a koncertní praxe, profesní kontakty).

Výsledky učení

Nácvik správné výslovnosti, výrazu a frázování studovaných děl vokální literatury v italském jazyce v rámci hlasového oboru studenta.

Osvojení základních jazykových znalostí pro potřebu komunikace v italském jazyce.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost vokální literatury daného hlasového oboru.

Literatura

Klavírní výtahy, partitury a publikovaná libreta podle individuálních studijních plánů.

Povinná literatura

KRONBERGEROVÁ, M.: Italština pro operní pěvce, Nakladatelství AMU, Praha 2009.

Doporučená literatura:

GELLI, P.: Dizionario dell´opera, Baldini&Castoldi, Milano 1996, ISBN 88-8089-177-4.

GERI, P.: Manuale d´italiano per cantanti d´opera, Guerra edizioni, Perugia 2004, ISBN 88-7715-725-9

VÁLEK, J.: Italské hudební názvosloví, Panton, Praha 1991, ISBN 80-7939-150-2.

VOTOČEK, E.: Hudební slovník cizích výrazů a rčení, Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1946.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Poznámka

Studenti si souběžně s tímto předmětem mohou zapsat jeden z volitelných předmětů obecného italského jazyka (kód 702SIxxx).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů