Španělský jazyk pro doktorské studium

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
782DSJ2 zkouška 6 česky akademický rok

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ximena del Carmen ALFARO NEGRETE, Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ

Obsah

Cílem předmětu je ověřit, že student v doktorském studiu je schopen daný jazyk používat na úrovni min. B1 (SERR) v kontextu akademického jazyka (mluvení, psaní, čtení).

Tento předmět je povinný pro studenty všech doktorských programů AMU. Předmět probíhá bez výuky, je zakončen zkouškou, která slouží k ověření požadované jazykové úrovně (B1) pro studenty v doktorském studiu.

Výsledky učení

Po absolvování předmětu bude student schopen:

-představit sebe i svůj doktorský projekt

-popsat předpoklady, plánované cíle, metodické nástroje a současný stav svého doktorského projektu

-shrnout odborný text vztahující se k jeho doktorskému projektu, identifikovat jeho hlavní myšlenky a vyjádřit svůj názor na ně

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu je znalost jazyka zkoušky min. na úrovni B1, znalost akademického jazyka a znalost odborné terminologie studovaného oboru.

Literatura

Doporučená literatura / Recommended literauture:

Corpas J. Aula Int. Nueva Ed. 3 (B1) – Libro del alumno + CD. Praha: Klett, 2016. ISBN: 9788415640110.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Ke zkoušce se student musí přihlásit nejpozději měsíc před vyhlášeným termínem v informačním systému AMU KOS.

Ústní část zkoušky probíhá online (MS Teams) před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU.

Ke zkoušce student dodá (jako přílohu mailem na cjp-doktorandi@amu.cz min. 3 týdny před termínem zkoušky):

Obsahem zkoušky je:

Pozvánku ke zkoušce v MS Teams včetně složení komise obdrží přihlášení studenti mailem nejpozději týden před termínem zkoušky.

Poznámka

Pro absolvování zkoušky musí mít student přístup k internetu, a do aplikace MS Teams, funkční kameru a mikrofon.

Předmět probíhá bez výuky, studenti si mohou v rámci přípravy ke zkoušce v KOSu zaregistrovat volitelné jazykové předměty dle aktuální nabídky CJP.

Ke zkoušce se studenti připravují samostatně, mohou si v průběhu přípravy domluvit konzultace s některým z vyučujících CJP.

Termíny zkoušek jsou zveřejněny na internetových stránkách CJP AMU nejpozději na začátku zimního semestru daného akademického roku.

V případě jakýchkoli dotazů pište na cjp-doktorandi@amu.cz

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů