Italština pro obor Zpěv 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HIZ5 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Sandro WILHELM

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Detailně a individuálně nacvičovat správnou výslovnost a dikci studovaných děl vokální literatury.
  2. Pracovat s překladem studovaných árií, případně je překládat v hodinách.
  3. Provádět lexikální a gramatický rozbor textů, případně jejich začlenění do kontextu díla.
  4. Postupně budovat individuální repertoár posluchačů podle typu hlasu.

Forma studia

Čtení a analýza odborných textů, partitur a libret.

Detailní nácvik správné výslovnosti a pěvecké dikce na konkrétní pěvecké literatuře.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost vokální literatury daného hlasového oboru + mírně/středně pokročilá znalost italského jazyka (A2+/B1).

Obsah kurzu

-nácvik porozumění větám a často používaným výrazům vztahujícím se k profesi (např. studium role s korepetitorem a dirigentem, problematika divadelní a koncertní praxe, profesní kontakty).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Klavírní výtahy, partitury a publikovaná libreta podle individuálních studijních plánů

Doporučená:

GELLI, P.: Dizionario dell´opera, Baldini&Castoldi, Milano 1996, ISBN 88-8089-177-4

GERI, P.: Manuale d´italiano per cantanti d´opera, Guerra edizioni, Perugia 2004, ISBN 88-7715-725-9

KRONBERGEROVÁ, M.: Italština pro operní pěvce, Nakladatelství AMU, Praha 2009

VÁLEK, J.: Italské hudební názvosloví, Panton, Praha 1991, ISBN 80-7939-150-2

VOTOČEK, E.: Hudební slovník cizích výrazů a rčení, Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1946

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu:

Poznámka

Student si souběžně může zapsat v rámci volitelných předmětů jeden z předmětů obecné italštiny, nabízených CJP.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR1-4032
Učebna 4032 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
WILHELM S.
12:00–13:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:00–13:30 Sandro WILHELM Učebna 4032 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
Sandro WILHELM
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů