Italština pro obor Zpěv 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HIZ5 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Marie KRONBERGEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnout problematiku fonetiky italštiny a pěvecké dikce.

Umět si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při realizaci vlastní profese.

Forma studia

Čtení a analýza odborných textů, partitur a libret.

Detailní nácvik správné výslovnosti a pěvecké dikce na konkrétní pěvecké literatuře.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost vokální literatury daného hlasového oboru.

Posluchač si souběžně může zapsat kurz obecné italštiny.

Obsah kurzu

Nácvik správné výslovnosti a pěvecké dikce podle individálních studijních potřeb.

Rozvíjení konverzačních dovedností a schopnosti sepsat jednoduché souvislé texty o tématech souvisejících s profesí. Umět stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Doporučená nebo povinná literatura

Klavírní výtahy, partitury a publikovaná libreta podle individuálních studijních plánů

GELLI, P.: Dizionario dell?opera, Baldini&Castoldi, Milano 1996, ISBN 88-8089-177-4

GERI, P.: Manuale d?italiano per cantanti d?opera, Guerra edizioni, Perugia 2004, ISBN 88-7715-725-9

KRONBERGEROVÁ, M.: Italština pro operní pěvce, Nakladatelství AMU, Praha 2009

POSPÍŠILOVÁ V., FERRAROVÁ M., FERRAROVÁ E.: Učebnice současné italštiny, 1. díl, Computer Press, Brno 2008, ISBN 978-80-251-1956-3

VÁLEK, J.: Italské hudební názvosloví, Panton, Praha 1991, ISBN 80-7939-150-2

VOTOČEK, E.: Hudební slovník cizích výrazů a rčení, Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1946

Aktuální webové stránky a tiskové materiály k oboru

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na semináři

vypracování zadaných úkolů

závěrečná zkouška

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí z písemné části závěrečné zkoušky získat min. 80%.

Poznámka

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
KRONBERGEROVÁ M.
10:45–12:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Marie KRONBERGEROVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů