Čeština pro cizince - mírně pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SCA22 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eliška HRDLIČKOVÁ

Obsah

Lekce 12-19 - Česky krok za krokem

Témata: České „rituály“

Plánování aktivit

Psaní e-mailu

Dům a byt

Obchody a reklamace

Cestování

Gramatika:

Aspekt: imperfektum – perfektum

Kondicionál – „kdyby“

Adjektiva x adverbia

Dativ singuláru

Instrumentál singuláru

Imperativ

vokativ

Témata spojená se studovaným oborem a jejich terminologie

Konverzační témata i gramatika se mohou měnit v závislosti na potřebách aktuální skupiny studentů a doplňkových studijních materiálech.

Výsledky učení

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzům nižších úrovní

Literatura

Hlavní materiál:

HOLÁ, Lída, Česky krok za krokem,. Praha: Akropolis, 2016 ISBN 978-80-7470-129-0

HOLÁ, Lída, Česky krok za krokem 1 Pracovní sešit Lekce 1-12 a 13-24 (A1 - A2). Praha: Akropolis, 2016. ISBN 978-80-7470-133-7 a 978-80-7470-134-4

Další doporučený materiál:

www.newczechstepbystep.cz

ADAMOVIČOVÁ, Ana, IVANOVOVÁ, Darina. Basic Czech I. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1097-9

DAVIES, Bruce, HEJDUKOVÁ, Jana. 401 Czech Verbs, Prague: Bruce Davies, 2006. ISBN 80-239-7260-X

NEKOVÁŘOVÁ, Alena. Čeština pro život: 15 moderních konverzačních témat. Praha: Akropolis, 2008. ISBN 80-86903-23-0

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu:

(docházka min. 60ˇ, tj. povoleno je max. 6 absencí za letní semestr)

Celkové hodnocení předmětu se skládá:

20% - práce a aktivita v hodině

80% - test

test obsahuje gramatickou část, poslech, mluvení a popř. psaní

Hodnotící škála:

A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, kteří na AMU studují v studijním programu v českém jazyce.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
HRDLIČKOVÁ E.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:00–17:30 Eliška HRDLIČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů