Italština - středně pokročilí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SIB12 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, příprava a rozbor vlastních písemných textů, diskuse

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně

Obsah kurzu

Lekce 1 – R1 (opakování gramatiky, nepřímá řeč, passato remoto, skládání slov – plurály, zpodstatnělý infinitiv, předbudoucí čas)

Svátky, politické strany, Mafie, Made in Italy, dějiny Itálie

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály:

  1. Hlavní učebnice

Učebnice současné italštiny 2. díl, Vlastimila Pospíšilová, Eva Ferrarová, Miroslava Ferrarová ISBN 978-80-251 – 2255-6

  1. Doplňující učebnice

CHIUCHIU,Angelo, MINCIARELLI,Fausto, SILVESTRINI,Marcello. In italiano.

Edizioni Guerra, Perugia, 1994

JAFRANCESCO,E. Parla e scrivi. Cendali editori in Firenze, 1999

ŠPIČKA,Jiří. Italské reálie. Fraus, Plzeň 2001, ISBN 8O-7238-115-6

  1. Interaktivní multimediální

jazykové programy na serveru AMU

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na semináři

vypracování zadaných úkolů

absolvování závěrečného testu

Poznámka

aktivní účast na semináři

vypracování zadaných úkolů

absolvování závěrečného testu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů