Němčina - úplný začátečník

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SNA11 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy německého jazyka.Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Kurz je rozdělen do dvou semestrů, první je zakončen zápočtem, druhý zkouškou.

Forma studia

Čtení, poslech CD nahrávek a audiokazet, výklad a procvičování gramatických struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Kurz je určen studentům, kteří daný jazyk nikdy nestudovali.

Obsah kurzu

Texty A v každé lekci předepsané učebnice jsou určené k nácviku poslechu a zvládnutí konverzačních obratů pro běžnou komunikaci.

Texty B pro nácvik porozumění souvislému čtenému textu.

Texty C obsahují souhrnná opakovací cvičení.

Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná a věcech, které vlastní a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně.

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky

Konverzace : Ich und meine Familie (samostatný projev, základní teminologie)

Doporučená nebo povinná literatura

Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht. „Menschen A1.1, Deutsch als Fremdsprache“ . Hueber Verlag

Kettnerová, Tesařová - „Deutsch eins zwei“ - Lekce 1-7 (letní plus zimní semestr)

Doplňkové materiály :Interaktivní a multimediální programy + audio, CD k těmto učebnicím.

Poznámka: doplňkové materiály a pomůcky 1. 3. se používají výběrově.

Přesné informace sdělí konkrétní vyučující.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

Aktivní účast na semináři.

Vypracování zadaných úkolů.

Absolvování závěrečného testu.

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Kurz A 1 nemůže být zapsán v bakalářském studiu jako první cizí jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího a obstarat si materiály.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ M.
09:00–10:30
(paralelka 1)
St
Čt
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ M.
10:45–12:15
(paralelka 2)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Martina ŠTĚRBOVÁ TUČKOVÁ
paralelka 99

Předmět je součástí následujících studijních plánů