Španělština - úplný začátečník

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SSA11 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ximena ALFARO, Klára BICANOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy španělského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Forma studia

Čtení, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Kurz je určen studentům, kteří daný jazyk nikdy nestudovali.

Obsah kurzu

UNIDAD 0 - Cómo te llamas?

Nombres y apellidos

Abecedario

Números del 0-20

UNIDAD 1 - los compaňeros de clase.

a dar y a pedir datos personales (el nombre, la edad...), a saludar y a despedirnos,

recursos para preguntar sobre las palabras, las nacionalidades

el género, las tres conjugaciones: -ar, -er, ir, los verbos ser, tener y llamarse, los números del 1 al 100

UNIDAD 2 - qué queremos hacer en este curso de espaňol.

a expresar intenciones, a expresar intereses, a explicar los motivos de lo que hacemos

el Presente de Indicativo (verbos terminados en -ar/-er/-ir), algunos usos de a, con, de, por y para, el artículo determinado, los pronombres personales sujeto

Doporučená nebo povinná literatura

CORPAS, Jaime, GARCÍA, Eva, GARMENDIA, Augustín, SORIANO, Carmen. Aula international 1. Barcelona: Difusión, 2005

PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština. Praha:Leda,2000

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium především gramatiky.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Tento předmět nemůže být zapsán v bakalářském studiu jako první cizí jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
ALFARO X.
09:00–10:30
(paralelka 1)
místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
ALFARO X.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Ximena ALFARO Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1
10:45–12:15 Ximena ALFARO Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2
Mónica IRÚS MARTIN
Předmět je určen pouze pro studenty, kteří již dosáhli požadované jazykové úrovně (a nemohou tuto skutečnost prokázat doložením jazykového certifikátu nebo zkoušky z jiné VŠ), v případě povinných jazykových předmětů ve výjimečných případech pro studenty, kteří nemohou z rozvrhových důvodů navštěvovat výuku. Studenti musí v období zápisu kontaktovat vyučujícího mailem, domluvit se na konzultacích a přípravě k výstupu z předmětu. Na základě této domluvy jim bude předmět zapsán do KOSu. paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů