Španělština - úplný začátečník

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SSA11 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Janka PAULISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ximena ALFARO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy španělského jazyka.

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Forma studia

Čtení, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy.

Předpoklady a další požadavky

Kurz je určen studentům, kteří daný jazyk nikdy nestudovali.

Obsah kurzu

UNIDAD 0 - Cómo te llamas?

Nombres y apellidos

Abecedario

Números del 0-20

UNIDAD 1 - los compaňeros de clase.

a dar y a pedir datos personales (el nombre, la edad...), a saludar y a despedirnos,

recursos para preguntar sobre las palabras, las nacionalidades

el género, las tres conjugaciones: -ar, -er, ir, los verbos ser, tener y llamarse, los números del 1 al 100

UNIDAD 2 - qué queremos hacer en este curso de espaňol.

a expresar intenciones, a expresar intereses, a explicar los motivos de lo que hacemos

el Presente de Indicativo (verbos terminados en -ar/-er/-ir), algunos usos de a, con, de, por y para, el artículo determinado, los pronombres personales sujeto

Doporučená nebo povinná literatura

CORPAS, Jaime, GARCÍA, Eva, GARMENDIA, Augustín, SORIANO, Carmen. Aula international 1. Barcelona: Difusión, 2005

PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština. Praha:Leda,2000

Učebnice českých autorů je vhodná pro samostudium především gramatiky.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za:

POZOR: Povinná docházka je 70%.

Neurčí-li vyučující předmětu jinak, studenti, kteří nesplní požadavek minimální povinné docházky, musí ze zápočtového testu získat min. 80%.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je španělský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet.

Navazující předmět (letní semestr): 702SSA12 Španělština - úplný začátečník

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ALFARO X.
14:15–15:45
(paralelka 1)
St
Čt

místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
ALFARO X.
09:00–10:30
(paralelka 2)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:15–15:45 Ximena ALFARO Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
09:00–10:30 Ximena ALFARO Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů