Čeština pro cizince - úplný začátečník

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SCA12 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eliška HRDLIČKOVÁ

Obsah

Lekce 5-8 učebnice New Czech Step by Step

Témata: Restaurace

Nakupování

Bydlení

Slavní lidé

Volný čas a dovolená

Gramatika: akuzativ

minulý čas

základní předložky

budoucí čas

Témata spojená se studovaným oborem a jejich terminologie

Výsledky učení

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně

Literatura

ADAMOVIČOVÁ, Ana, IVANOVOVÁ, Darina. Basic Czech I. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1097-9

DAVIES, Bruce, HEJDUKOVÁ, Jana. 401 Czech Verbs, Prague: Bruce Davies, 2006. ISBN 80-239-7260-X

HOLÁ, Lída. New Czech Step by Step, Praha: Akropolis, 2008. ISBN 978-80-86903-73-6

Uvedené materiály se používají výběrově. Přesné informace sdělí konkrétní vyučující. Učebnice pro samouky jsou vhodné pro samostudium především gramatiky.

Aktuální materiály z internetu, novin a časopisů.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na semináři (docházka min. 60%, povoleno je max. 6 absencí za letní semester)

vypracování zadaných úkolů

Hodnotící škála:

• A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

• B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

• C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

• D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

• E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

• F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, kteří na AMU studují v studijním programu v českém jazyce.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
HRDLIČKOVÁ E.
09:00–10:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Eliška HRDLIČKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů