Anglický jazyk - mírně pokročilí 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SAMP2 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je doplnění a upevnění jazykových dovedností do výstupní úrovně cca A2.

Forma studia

Předmět si mohou zapsat studenti bakalářského a magisterského studia v prezenční a kombinované formě, kteří ještě neabsolvovali žádný z předmětů AJ pro odborné účely (702DAOU1, 702DAOU2, 702FAOU1, 702FAOU2, 702HAOU1, 702HAOU2).

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je znalost anglického jazyka na začátečnické /mírně pokročilé úrovni (A2-), popř. úspěšně absolvovaný předmět 702SAMP1 Anglický jazyk – mírně pokročilí 1.

Obsah kurzu

Nácvik jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech), mluvení, gramatiky a slovní zásoby do výstupní úrovně cca A2.

Doporučená nebo povinná literatura

xxx

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Předmět je součástí skupiny volitelných předmětů (702SAMP1, 702SAMP2, 702SASP1, 702SASP2), jejichž cílem je doplnění a upevnění jazykových dovedností do výstupní úrovně cca B1 tak, aby po absolvování předmětu 702SASP2 AJ středně pokročilí 2 student mohl absolvovat povinné předměty AJ pro odborné účely pro BAK studium.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů