Francouzština pro doktorandy - první cizí jazyk

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
782CJF1 zkouška 15 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem předmětu je ověřit, že student v doktorském studiu je schopen daný jazyk používat na úrovni min. B2 (SERR) v kontextu akademického jazyka (mluvení, psaní, čtení).

Tento předmět je povinný pro studenty všech doktorských programů AMU. Předmět probíhá bez výuky, je zakončen zkouškou, která slouží k ověření požadované jazykové úrovně (B2) pro studenty v doktorském studiu.

Výsledky učení

Po absolvování předmětu bude student schopen:

-představit sebe i svůj doktorský projekt

-popsat předpoklady, plánované cíle, metodické nástroje a současný stav svého doktorského projektu

-shrnout odborný text vztahující se k jeho doktorskému projektu, identifikovat jeho hlavní myšlenky a vyjádřit svůj názor na ně

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu je znalost jazyka zkoušky min. na úrovni B2, znalost akademického jazyka a znalost odborné terminologie studovaného oboru.

Literatura

Doporučená literatura:

Jamet, Marie-Christine, Virginie Collini. DELF B2. Paris: Hachette, 2008, ISBN: 9782011556035.

Poisson-Quinton, Sylvie, Reine Mimran a Michèle Mahéo-Le Coadic. Grammaire expliquée du français: niveau intermédiaire: exercices. Paris: Cle International, 2003. ISBN 2090337044.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Ke zkoušce se student musí přihlásit nejpozději měsíc před vyhlášeným termínem v informačním systému AMU KOS.

Ústní část zkoušky probíhá online (MS Teams) před dvoučlennou komisí pedagogů CJP AMU.

Ke zkoušce student dodá (jako přílohu mailem na cjp-doktorandi@amu.cz min. 3 týdny před termínem zkoušky):

Obsahem zkoušky je:

Pozvánku ke zkoušce v MS Teams včetně složení komise obdrží přihlášení studenti mailem nejpozději týden před termínem zkoušky.

Poznámka

Pro absolvování zkoušky musí mít student přístup k internetu, a do aplikace MS Teams, funkční kameru a mikrofon.

V případě jakýchkoli dotazů pište na cjp-doktorandi@amu.cz

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů