Francouzština - mírně pokročilí

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SFA22 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Silvia HOMOLYOVÁ

Obsah

ústní projev: porozumění slovní zásobě vztahující se k probrané slovní zásobě

písemný projev: krátký dopis nebo e-mail.

slovní zásoba: povahové rysy, práce, oblékání se, počasí, barvy, části těla, jídlo, restaurace, vyjádření množství

mluvnice: indikátory času, vztažná zájmena, minulý čas složený (être a avoir), shoda s COD, shoda přídavných jmen vyjadřujících barvu, rozkazovací způsob, nepravidelná slovesa (savoir, connaïtre, vouloir, pouvoir, devoir a další), blízká budoucnost

Výsledky učení

Rozvíjet schopnosti komunikace v jednoduchých situacích běžného a profesního života.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně.

Vzhledem k obtížnosti jazyka se doporučuje také navštěvovat předmět Praktická cvičení 2 (702FSPC2).

Literatura

PRUVOST, Neige; COURTEAUD, Frédérique;... Entre nous 1 (A1), Maison des langues, 2015.

ISBN 978-84-8443-918-9

Webová stránka: www.emdl.fr/fle

PRAVDOVÁ, Marie, PRAVDA, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007 ISBN: 978-80-7335-083-3

TAIŠLOVÁ, Jitka. Mluvnice francouzštiny. LEDA 2002. ISBN: 80-7335-004-1

ZETTLOVÁ, Markéta, BAUDINET, Marc. Polyglot 1997. ISBN: 978-80-86195-28-5

Učebnice Entre Nous 1 se používá ve výuce jako základní učebnice (lekce 5 až 8).

Webová stránka je vhodná k procvičování všech jazykových dovedností, především k nacvičení správné výslovnosti, porozumění ústnímu projevu rodilého mluvčího a procvičování jakýchkoli gramatických jevů.

Učebnice českých autorů jsou vhodné pro samostudium mluvnice.

PRAVDOVÁ, Marie, PRAVDA, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007 ISBN 978-80-7335-083-3

GRÉGOIRE, Maia, MERLO Gracia. Grammaire progressive du français (niveau débutant). Paris:CLE INTERNATIONAL/SEJER, 2004. ISBN 209033858-X

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou.

Podmínkou pro absolvování předmětu je:

Zkouška má dvě části: písemnou a ústní.

Písemná část má formu testu a obsahuje čtení s porozuměním, gramatickou a lexikální část, porozumění mluvenému slovu (audio nahrávka).

Ústní část obsahuje konverzaci na jednoduchá témata všedního života či na téma zvoleného textu.

Hodnotící škála:

A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je francouzský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 0231
Učebna CJP 231

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
HOMOLYOVÁ S.
10:45–12:15
(paralelka 1)
První hodina bude až 21. 2. 2024, 14.2. hodina není.
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:45–12:15 Silvia HOMOLYOVÁ Učebna CJP 231
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
První hodina bude až 21. 2. 2024, 14.2. hodina není. paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů