Filosofická propedeutika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202FPO1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan PUC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan PUC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem kurzu je seznámit posluchače s klasickými koncepcemi her a hraní v humanitních vědách. Ambicí kurzu je poskytnout studentům prostředky k promýšlení vlastní herní a umělecké zkušenosti, včetně otevřené dramatické hry, kterou zažívají během dialogického jednání s vnitřním partnerem.

Forma studia

přednáška, analýza textů, moderovaná diskuse, domácí četba, písemná reflexe

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Kurz je členěn podle textů zadaných na jednotlivé hodiny. Těžiště kurzu leží ve filozofii a psychoanalýze. Postupně se budeme zabývat těmito autory a tématy:

  1. Jan Roubal: hra jako princip nedivadla Ivana Vyskočila;
  2. Johan Huizinga: hra jako zdroj kultury, vymezení hry, hra a náboženství;
  3. Sigmund Freud: dětská hra a bdělé snění, hra jako způsob zvládání traumatu;
  4. Hanna Segal: bdělé snění a umělecká imaginace, útěk do fantazie a oprava skutečnosti fantazií;
  5. Donald W. Winnicott: terapeutická funkce hraní;
  6. Eric Berne: hra jako duševní obrana;
  7. Jean Piaget: dělení dětských her, dětské myšlení a symbolická hra;
  8. Hans-Georg Gadamer: pasivita, medialita a responzivita hraní;
  9. Eugen Fink: (bez)účelnost hry, hra a štěstí.

Doporučená nebo povinná literatura

BERNE, E. (2011). Jak si lidé hrají. Praha: Portál, 33–38, 53–70.

FINK, E. (1992). Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta, 5–34.

FREUD, S. (1999a). Básník a vytváření fantazií. In: Spisy z let 1906–1909. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 167–177.

FREUD, S. (1999b). Mimo princip slasti. In: Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920–1924. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 14–17.

GADAMER, H.-G. (2010). Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda, 103–110.

HUIZINGA, J. (1971). Homo Ludens. O původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta, 7–32.

PIAGET, J. (1999). Play, Dreams, and Imitation in Childhood. London: Routledge, 161–168.

ROUBAL, J. (1999). Ludická koncepce nedivadla Ivana Vyskočila. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Philosophica – Aesthetica, 18, 33–52.

SEGAL, H. (2003). Imagination, play and art. In: Steiner, R. (ed.) Unconscious Phantasy. London, New York: Karnac, 211–221.

WINNICOTT, D. W. (2018). Hraní a realita. Praha: Portál, 61–78.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky udělení zápočtu za zimní semestr jsou pravidelná a aktivní účast na hodinách a vypracování referátu na jednu hodinu.

Webová stránka předmětu

https://classroom.google.com/c/MTgxOTkzMzg2NTMx?cjc=hfiix55

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R407
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
PUC J.
09:20–10:50
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:20–10:50 Jan PUC Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů