Výchova k řeči 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VPB1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Michal ČUNDERLE

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Markéta POTUŽÁKOVÁ, Pavel ZAJÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poznávat svou mluvenou řeč a zacházet s ní.

Poznávat mluvenou češtinu a zacházet s ní.

Učit se poslouchat a slyšet.

Učit se mluvit po smyslu a logice věci.

Učit se mluvit s výrazem a výrazně.

Učit se mluvit k někomu (i k sobě).

Vše na základě vhodně vybraných textů převážně české provenience.

Forma studia

Pravidelný praktický seminář s převahou hodin s individuálním učením (one to one).

Analýza pokusů a klauzur.

Rozprava nad doporučenou literaturou.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost funkčního slyšení řeči a schopnost funkční tvorby řeči.

Komunikativnost.

Zájem o věc.

Základní talentové a vzdělanostní předpoklady.

Obsah kurzu

Systematická práce z hodiny na hodinu a intenzivní domácí příprava na vybraném textu, popř. vybraných textech.

Doporučená nebo povinná literatura

Brecht, Bertolt: O nerýmované lyrice s nepravidelnými rytmy (in Myšlenky, Praha, 1958)

Červinka, Josef: Kýč v uměleckém přednesu (in Slyšet se navzájem, Praha 1966, ed. Vladimír Justl)

Čunderle, Michal: O řeči. Praha: Brkola, 2012.

Čunderle, Michal: Dialogy řeči. Praha: Brkola, 2013.

Sacks, Oliver: Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Praha: 1993, 2008, 2015.

Frynta, Emanuel: Zastřená tvář poezie. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1993. (Totéž in: Frynta, Emanuel: Eseje. Praha: Torst, 2013.), zvl. eseje Odsouzeni k poezii, Hospodská historka, Zaříkadla, K čemu je verš, Slovesná umění a kniha)

Potužáková, Markéta: Psáno ústy, čteno ušima. Praha: Brkola, 2013.

Pulicarová, Irena: K naplněnému sdělení. Praha: Brkola, 2014.

Rut, Přemysl: Parlando cantabile. Praha: Brkola, 2017.

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

Válková, Libuše – Vyskočilová, Eva: Hlas individuality, psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, KATaP DAMU, 2005.

Vyskočil, Ivan a kol.: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Brno, 2005, Praha, 2012.

Vyskočil, Ivan: Chvála přednesu. Nepublikováno.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích,

prezence (75%),

klauzur,

a rozpravy nad doporučenou četbou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T320
Učebna

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
POTUŽÁKOVÁ M.
09:00–15:00
(paralelka 1)
St
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

14:00–15:30
(paralelka 1)
místnost R313
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

14:00–15:30
(paralelka 1)
místnost R407
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

14:00–15:30
(paralelka 1)
Čt

místnost R407
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
POTUŽÁKOVÁ M.
13:30–15:30
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–15:00 Markéta POTUŽÁKOVÁ Učebna
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
St 14:00–15:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 14:00–15:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 14:00–15:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
13:30–15:30 Markéta POTUŽÁKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů