Výchova k řeči 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VPB1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Michal ČUNDERLE

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Markéta POTUŽÁKOVÁ, Pavel ZAJÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vše na základě vhodně vybraných textů převážně české provenience.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Systematická práce z hodiny na hodinu a intenzivní domácí příprava na vybraném textu, popř. vybraných textech.

Doporučená nebo povinná literatura

Brecht, Bertolt: O nerýmované lyrice s nepravidelnými rytmy (in Myšlenky, Praha, 1958)

Červinka, Josef: Kýč v uměleckém přednesu (in Slyšet se navzájem, Praha 1966, ed. Vladimír Justl)

Čunderle, Michal: O řeči. Praha: Brkola, 2012.

Čunderle, Michal: Dialogy řeči. Praha: Brkola, 2013.

Sacks, Oliver: Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Praha: 1993, 2008, 2015.

Frynta, Emanuel: Zastřená tvář poezie. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1993. (Totéž in: Frynta, Emanuel: Eseje. Praha: Torst, 2013.), zvl. eseje Odsouzeni k poezii, Hospodská historka, Zaříkadla, K čemu je verš, Slovesná umění a kniha)

Potužáková, Markéta: Psáno ústy, čteno ušima. Praha: Brkola, 2013.

Pulicarová, Irena: K naplněnému sdělení. Praha: Brkola, 2014.

Rut, Přemysl: Parlando cantabile. Praha: Brkola, 2017.

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

Válková, Libuše – Vyskočilová, Eva: Hlas individuality, psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, KATaP DAMU, 2005.

Vyskočil, Ivan a kol.: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Brno, 2005, Praha, 2012.

Vyskočil, Ivan: Chvála přednesu. Nepublikováno.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů