Dialogické jednání s vnitřním partnerem 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202DVP5 Z 3 2T anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Martina MUSILOVÁ, Zuzana PÁRTLOVÁ, Michaela RAISOVÁ, Eva SLAVÍKOVÁ, Václav TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dialogické jednání s vnitřním partnerem je psychosomatická disciplína, jejímž tvůrcem je prof. Ivan Vyskočil.

U většiny může být:

Forma studia

Seminář individuálního zkoušení ve skupině.

Předpoklady a další požadavky

Kreativní předpoklady, schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

Psychosomatická disciplína, jejímž tvůrcem je prof. Ivan Vyskočil. Základem je zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem) zpravidla o samotě - samomluvy, samohry. Jde o to, učit se a naučit se podobně autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci „veřejné samoty“ (Stanislavskij), za přítomnosti a pozornosti „diváků“. V situaci, kdy „jako kdyby“ druzí, diváci, při tom nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu.

Doporučená nebo povinná literatura

Buber, Martin: Já a ty. 1. vydání. Olomouc: Votobia, 1995.

Fink, Eugen: Oáza štěstí. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 1992.

Vyskočil, Ivan a kol: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. 1. vydání. Brno: JAMU, 2004; 2. vydání. Praha: Brkola, 2012. (Zde i další doporučená literatura.)

Sborníky KATaP a Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví:

Dialogické jednání jako otevřená otázka. Praha: AMU, 1997.

Psychosomatický základ veřejného vystupování. Praha: AMU, 2000.

Hic sunt leones (o autorském herectví). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2003.

Herecká propedeutika proč, pro koho a jak? Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU,

Psychosomatika & Pohyb. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2008.

Osobnostní herectví – učitelství. Praha: AMU, DAMU, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, 2010.

Autor – autorství. Praha: NAMU, 2010.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány především na základě vlastního zkoušení v hodinách dialogického jednání. Podmínkou úspěšného absolvování předmětu jsou také dvě písemné reflexe za semestr. Předpokládá se rovněž seznámení s doporučenou literaturou.

Poznámka

Předmět je možno studovat v českém i anglickém jazyce.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

10:30–12:00
(paralelka 1)
místnost R313
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

10:30–12:00
(paralelka 1)
Út
St
místnost R313
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

15:00–16:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Po 10:30–12:00 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 15:00–16:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů