Seminář dialogického jednání

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202SDJ Z 2 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 37 až 47 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Eva SLAVÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva SLAVÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají ke konci studia vedle svého praktického hledání a zkoušení hlubší teoretický vhled do této disciplíny a do základu její výzkumné či pedagogické praxe.

Forma studia

Společný seminář probíhá jedenkrát před ukončením doby studia formou diskuse, sdílením písemných reflexí a videozáznamů, teoretickými vstupy a odkazy na odpovídající literaturu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Seminář vychází z vlastní praktické zkušenosti studenta s dialogickým jednáním, z jeho pravidelných průběžných písemných výpovědí během studia a videozáznamů z hodin zkoušení. Směřuje k ucelenějšímu teoretickému vhledu s důrazem na pedagogiku a metodologii předmětu.

Dialogické jednání s vnitřním partnerem je stěžejní, integrující studijní disciplínou na katedře autorské tvorba a pedagogiky (viz heslo Dialogické jednání s vnitřním partnerem). Může být základem jakéhokoli veřejného vystupování, stejně tak herecké či jiné, nejen umělecké tvořivosti.

Doporučená nebo povinná literatura

BUBER, Martin: Já a ty. 1. vydání. Olomouc: Votobia, 1995.

ČUNDERLE, Michal a ROUBAL, Jan: Hra školou: dvakrát o Ivanu Vyskočilovi. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2001.

FINK, Eugen: Oáza štěstí. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 1992.

KOL.: Psychosomatické disciplíny v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: NAMU, 2011.

VYSKOČIL, Ivan a kol.: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. 1. vydání. Brno: JAMU, 2004; 2. vydání. Praha: Brkola, 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

Kritériem hodnocení studenta je jeho aktivní účast na semináři.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů