Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202DVP2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Michal ČUNDERLE

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Martina MUSILOVÁ, Zuzana PÁRTLOVÁ, Michaela RAISOVÁ, Ivan VYSKOČIL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dialogické jednání s vnitřním partnerem je psychosomatická disciplína, jejímž tvůrcem je prof. Ivan Vyskočil. U většiny může být:

Forma studia

Seminář individuálního zkoušení ve skupině.

Předpoklady a další požadavky

Kreativní předpoklady, schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

Psychosomatická disciplína, jejímž tvůrcem je prof. Ivan Vyskočil. Základem je zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem) zpravidla o samotě - samomluvy, samohry. Jde o to, učit se a naučit se podobně autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci „veřejné samoty“ (Stanislavskij), za přítomnosti a pozornosti „diváků“. V situaci, kdy „jako kdyby“ druzí, diváci, při tom nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu.

Doporučená nebo povinná literatura

Buber, Martin: Já a ty. Olmouc: Votobia 1995.

Fink, Eugen: Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta 1992.

Vyskočil, Ivan a kol. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Brno: JAMU 2004. (Zde i další doporučená literatura.)

Sborníky KATaP a Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví:

Dialogické jednání jako otevřená otázka. Praha: AMU 1997.

Psychosomatický základ veřejného vystupování. Praha: AMU 2000.

Hic sunt leones /o autorském herectví/. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2003.

Herecká propedeutika proč, pro koho a jak? Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2006.

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU

Psychosomatika & Pohyb. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2008.

Osobnostní herectví - učitelství. Praha: 2010.

Autor - autorství. Praha: NAMU 2010.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány především na základě vlastního zkoušení v hodinách dialogického jednání. Podmínkou úspěšného absolvování předmětu jsou také dvě písemné reflexe za semestr. Předpokládá se rovněž seznámení s doporučenou literaturou.

Poznámka

Předmět je možno studovat v českém i anglickém jazyce.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

12:00–13:30
(paralelka 1)
místnost R313
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

12:00–13:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

14:00–15:30
(paralelka 1)
dle domluvy
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Po 12:00–13:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
14:00–15:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
dle domluvy paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů