Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202DVP4 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Eva SLAVÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Tereza DURDILOVÁ, Filip KARDA, Boleslav KEPRT, Hana MALANÍKOVÁ, Martina MUSILOVÁ, Jan PUC, Eva SLAVÍKOVÁ, Pavel ZAJÍČEK, Václav ZIMMERMANN

Obsah

Psychosomatická disciplína, jejímž tvůrcem je prof. Ivan Vyskočil. Základem je zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem) zpravidla o samotě - samomluvy, samohry. Jde o to, učit se a naučit se podobně autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci „veřejné samoty“ (Stanislavskij), za přítomnosti a pozornosti „diváků“. V situaci, kdy „jako kdyby“ druzí, diváci, při tom nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu.

Výsledky učení

Dialogické jednání s vnitřním partnerem je psychosomatická disciplína, jejímž tvůrcem je prof. Ivan Vyskočil.

U většiny může být:

Předpoklady a další požadavky

Kreativní předpoklady, schopnost analýzy a reflexe.

Literatura

BUBER, Martin: Já a ty. 1. vydání. Olomouc: Votobia, 1995.

FINK, Eugen: Oáza štěstí. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 1992.

VYSKOČIL, Ivan a kol: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. 1. vydání. Brno: JAMU, 2004; 2. vydání. Praha: Brkola, 2012. (Zde i další doporučená literatura.)

SBORNÍKY KATEDRY A ÚSTAVU (chronologicky):

Dialogické jednání jako otevřená otázka (ed. Vyskočilová, Eva). Praha: AMU, 1997.

Psychosomatický základ veřejného vystupování (eds. Slavíková, Eva a Vyskočilová, Eva). Praha: AMU, 2000.

Hic sunt leones /o autorském herectví/ (ed. Čunderle, Michal). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2003.

Herecká propedeutika proč, pro koho a jak? (ed. Čunderle, Michal). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas (eds. Čunderle, Michal a Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

Psychosomatika & Pohyb (eds. Čunderle, Michal, Kratochvílová, Zdenka, Malaníková, Hana a Pulicarová Hamzová, Irena). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2008.

Osobnostní herectví, osobnostní učitelství (eds. Malaníková, Hana a Pulicarová Hamzová, Irena). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2010.

Autor – autorství (eds. Čunderle, Michal a Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2010.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány především na základě vlastního zkoušení v hodinách dialogického jednání. Podmínkou úspěšného absolvování předmětu jsou také dvě písemné reflexe za semestr. Předpokládá se rovněž seznámení s doporučenou literaturou.

Poznámka

Předmět je možno studovat v českém i anglickém jazyce.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MUSILOVÁ M.
PUC J.

12:00–13:30
(paralelka 1)
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MUSILOVÁ M.
MALANÍKOVÁ H.

14:00–15:30
(paralelka 1)
místnost R313
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
SLAVÍKOVÁ E.
14:00–15:30
(paralelka 1)
Út
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
DURDILOVÁ T.
18:00–19:30
(paralelka 1)
místnost
()

18:00–19:30
(paralelka 1)
Řetízek
St
místnost R313
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
ČUNDERLE M.
ZIMMERMANN V.

13:30–15:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Martina MUSILOVÁ
Jan PUC
Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Po 14:00–15:30 Martina MUSILOVÁ
Hana MALANÍKOVÁ
Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Po 14:00–15:30 Eva SLAVÍKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Út 18:00–19:30 Tereza DURDILOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Út 18:00–19:30
Řetízek paralelka 1
St 13:30–15:00 Michal ČUNDERLE
Václav ZIMMERMANN
Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů