Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B.A.) – 1. ročník

Studijní obor: neurčen
Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Studijní program: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B. A.)
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Autorská prezentace 202ATB1 ZK 2 2T
Autorské čtení 202AUB1 Z 2 2T 202AUB2 Z 2 2T
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 202DVP1 Z 2 2T 202DVP2 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 4 6
Povinné předměty
Dílna s hostujícím pedagogem 202DHP Z 2 24CS
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 207DZA1 ZK 3 2PT Zapsat 207DZA2 ZK 3 2PT Předmět není vypsán
Filosofická propedeutika 202FPO1 Z 2 2T 202FPO2 ZK 2 2T
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 202HPB1 Z 3 4T 202HPB2 ZK 3 4T
Individuální hlasová výchova 202IHB1 Z 1 1T 202IHB2 ZK 2 1T
Interpretační seminář 202ISB1 Z 2 2T 202ISB2 ZK 2 2T
Seminář dialogického jednání 202SDJ Z 2 18SS Předmět není vypsán
Seminář řečového jednání 202SRB Z 2 18SS Předmět není vypsán
Seminář teorie pohybu 202STB Z 2 18SS Předmět není vypsán
Skupinová výuka hlasové výchovy 202SHY1 Z 1 2T 202SHY2 ZK 1 2T
Tělo v pohybu 202TVP1 Z 2 2T 202TVP2 Z 2 2T
Úvod do autorského herectví 202UDH1 Z 1 2PT 202UDH2 Z 1 2PT
Úvod do psychologie 202UDP1 Z 2 2T 202UDP2 ZK 2 2T
Výchova k pohybu 202VYP1 Z 2 2T 202VYP2 ZK 2 2T
Výchova k řeči 202VPB1 Z 1 1T 202VPB2 ZK 2 1T
Minimální počet kreditů za semestr 19 19
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU1 ZK 3 2T 702DAOU2 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Počet předepsaných kreditů celkem 26 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář k diplomové práci 1 (202SDP1) PZ Bakalářskou prací
Autorská prezentace 1 (202ATB1) PZ Absolventským výkonem
Autorská prezentace 2 (202ATB2) PZ Absolventským výkonem
Autorská prezentace 3 (202ATB3) PZ Absolventským výkonem
Autorská prezentace 4 (202ATB4) PZ Absolventským výkonem
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 (207DZA1) ZT Historie a teorie divadla (S202BHTD)
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 (207DZA2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 (207DZB1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 (207DZB2) ZT
Interpretační seminář 1 (202ISB1) ZT
Interpretační seminář 2 (202ISB2) ZT
Interpretační seminář 3 (202ISB3) ZT
Interpretační seminář 4 (202ISB4) ZT
Seminář dialogického jednání (202SDJ) ZT
Seminář řečového jednání (202SRB) ZT
Seminář teorie pohybu (202STB) ZT
Úvod do autorského herectví 1 (202UDH1) ZT
Úvod do autorského herectví 2 (202UDH2) ZT
Autorské čtení 1 (202AUB1) PZ Historie a teorie autorského herectví (S202BHTAH)
Autorské čtení 2 (202AUB2) PZ
Autorské čtení 3 (202AUB3) PZ
Autorské čtení 4 (202AUB4) PZ
Autorské čtení 5 (202AUB5) PZ
Autorské čtení 6 (202AUB6) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 (202DVP1) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 (202DVP2) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3 (202DVP3) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4 (202DVP4) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 5 (202DVP5) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 6 (202DVP6) PZ
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 (202HPB1) PZ
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 (202HPB2) PZ
Herecká tvorba v autorském tvaru 1 (202HAB1) PZ
Herecká tvorba v autorském tvaru 2 (202HAB2) PZ
Individuální hlasová výchova 1 (202IHB1) PZ
Individuální hlasová výchova 2 (202IHB2) PZ
Skupinová výuka hlasové výchovy 1 (202SHY1) PZ
Skupinová výuka hlasové výchovy 2 (202SHY2) PZ
Skupinová výuka hlasové výchovy 3 (202SHY3) PZ
Skupinová výuka hlasové výchovy 4 (202SHY4) PZ
Tělo v pohybu 1 (202TVP1) PZ
Tělo v pohybu 2 (202TVP2) PZ
Tělo v pohybu 3 (202TVP3) PZ
Tělo v pohybu 4 (202TVP4) PZ
Úvod do psychologie 1 (202UDP1) PZ
Úvod do psychologie 2 (202UDP2) PZ
Výchova k pohybu 1 (202VYP1) PZ
Výchova k pohybu 2 (202VYP2) PZ
Výchova k pohybu 3 (202VYP3) PZ
Výchova k pohybu 4 (202VYP4) PZ
Výchova k řeči 1 (202VPB1) PZ
Výchova k řeči 2 (202VPB2) PZ
Výchova k řeči 3 (202VPB3) PZ
Výchova k řeči 4 (202VPB4) PZ