Herecká tvorba 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202HEB2 zkouška 4 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 58 až 78 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan HANČIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva ČECHOVÁ, Hana MALANÍKOVÁ

Obsah

Předmět „Herectví na základě dialogického jednání“ je úvodem do herectví v jeho autorském aspektu, tedy nikoli pouze hraní rolí, ale herectví jako hry a tvorby. Důraz je kladen na vnímání partnera, týmovost tvorby a na osobnostní / autorský vklad. Předpokládá se též schopnost autorského psaní a dramaturgické tvorby. Předmět vede k pochopení principů a navádí studenty na jejich pozdější samostatné rozvíjení.

Rozvíjené schopnosti:

Postup:

  1. dramaturgická příprava,
  2. analýza osobních a osobnostních témat a jejich zpracování,
  3. aktivní analýza situací,
  4. skladba a příprava klausurního představení.

Výsledky učení

Cílem základního dvousemestrálního kursu je:

  1. Rozvinout citlivost studenta k tělovému impulsu, rozvinout jeho improvizační, charakterizační a prezentační schopnost.
  2. Uvědomit studenta o možnostech hereckého projevu (zacílenosti, konkrétnosti, skladebnosti, komunikativnosti projevu).
  3. Uvědomit jej o procesu zkoušení role tak, aby dokázal vědomě a samostatně na své roli pracovat v souhře s ostatními.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: obecná znalost principů autorské tvorby a zkušenost z dialogického jednání, přednesu, řečového jednání, hlasové tvorby a jevištního pohybu, kreativní předpoklady.

Korekvizity: kreativní předpoklady, studium dialogického jednání, studium řečového jednání respektive přednesu, studium jevištního pohybu.

Literatura

BARBA, Eugenio, a SAVARESE, Nicola: Slovník divadelní antropologie (o skrytém umění herců). Přeložil Jan Hančil a kolektiv. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav a Lidové noviny, 2000.

BRECHT, Bertolt. Myšlenky, Přeložili Ludvík Kundera, Marta Staňková 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1958.

BROOK, Peter. Prázdný prostor. Přeložil Alois Bejblík. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988.

ČECHOV, Michail. Hercova cesta / O herecké technice, Přeložila Zoja Oubramová, 1. vyd. Praha: AMU a KANT, 2017.

DONNELLAN, Declan. Herec a jeho cíl, Přeložil Julek Neumann. 1. vyd. Praha: Brkola, 1997.

HANČIL, Jan, a MALANÍKOVÁ, Hana. Herecká propedeutika mezi herectvím a autorstvím. 1. vyd. Praha: Brkola 2016. https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky/pro-studenty/studijni-materialy/39/

HAVELKA, Jiří: Zmrazit čerstvé ovoce. 1. vyd. Praha: AMU, 2012.

JOHNSTONE, Keith. Impro (improvizace a divadlo). Přeložil Julek Neumann, 1. vyd. Praha: AMU, 2014.

JOUVET, Louis. Nepřevtělený herec. Přeložila Eva Uhlířová. 1. vyd. Praha: Orbis, 1967.

LUKAVSKÝ, Radovan. Být nebo nebýt. Monology o herectví, 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

TAIROV, Alexandr. Odpoutané divadlo, Přeložila Alena Morávková, 1. vyd. Praha: AMU a KANT, 2005.

RUTTE, Miroslav. O umění hereckém (K estetice a psychologii divadelní a filmové tvorby), 1. vyd. Praha: Jos. R. Vilímek, 1946.

STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergejevič. Moje výchova k herectví I, Přeložil Jaroslav Hulák. 1. vyd. Praha: Athos, 1946.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, průběžná příprava dílčích zadání, samostatné zkoušení rozpracovaných situací.

Celkové hodnocení se skládá z 50 % z hodnocení aktivity na cvičeních, 30 % z autorského vkladu a 20 % umělecké kvalitě výkonu na klasurním představení.

Poznámka

Pro studenty 3. ročníku.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MALANÍKOVÁ H.
09:00–12:00
(paralelka 1)
St
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

15:00–18:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–12:00 Hana MALANÍKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 15:00–18:00 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů