Výchova k vědomému pohybu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VYV2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela RAISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Zlepšování psychosomatické kondice prostřednictvím pohybu.
 2. Hledání přirozeného pohybu zbaveného stereotypů.
 3. Cit pro pohyb v divadelním prostoru.
 4. Výrazová schopnost těla - experimentace s pohybem jako s formou sdělování.
 5. Trénink opakování improvizace - jak zachovat a přenést kvalitu z ní do konkrétní podoby, etudy.
 6. Partitura - práce s konkrétním materiálem, přesností provedení, schopnosti být přítomen, práce s kompozicí.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

 1. Psychosomatická kondice.
 2. Koordinovaný pohyb.
 3. Prostorové cítění.
 4. Pohybová představivost.
 5. Muzikalita.
 6. Schopnost reflektovat a analyzovat viděné.

Obsah kurzu

Hlubší experimentace s pohybem a prostorem, když uvolněné a připravené tělo začíná na jevišti komunikovat, je nutná k dlašímu kroku: jak uchopit to, co se právě děje v přítomném okamžiku, a moci to zopakovat ve stejné kvalitě.

 1. Držení těla - postavení těla v prostoru.
 2. Pocit horizontály a vertikály.
 3. Prostorové vztahy. Střed prostoru. Vstupování do prostoru, opouštění prostoru.
 4. Tempo, temporytmus.
 5. Rytmizování zvoleného tempa.
 6. Přenášení atributů pohybu zvířat do lidské podoby a naopak.
 7. Vnímání rozdílu mezi rytmem a metrem prostřednictvím tance a jeho přenesením do konkrétní divadelní formy s jasnými pravidly.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura v českém jazyce (literature in English see below):

For English speaking students:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

 1. Prezence v hodinách.
 2. Zaujetí a osobní invence.
 3. Prezentace krátké klauniády - sólo, ve dvojici, nebo ve skupině.
 4. Písemné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů