Tělo v pohybu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202TVP2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří LÖSSL, Michaela RAISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl vymezuje již podtitul předmětu: Tělo jako učitel, tedy využít dosavadních znalostí o hybnosti a kreativitě vlastního těla k přípravě a realizaci vyučovacího procesu.

Forma studia

Kontaktní výuka, individuální i skupinová práce. Výuka probíhá v českém a anglickém jazyce.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura v českém jazyce (literatura v angličtině viz níže):

Literatura v angličtině:

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická účast na seminářích a dílnách (docházka 70%), průběžné písemné reflexe, na konci semestru účast na klauzurách a psaná reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů