Tělo v pohybu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202TVP1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana NOVORYTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl vymezuje již podtitul předmětu: Tělo jako nástroj, tedy poznat svoje vlastní tělo jako prostředek komunikace.

Forma studia

Kontaktní výuka, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, skupinová práce.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Anatomie v pohybu:

Na základě teoretického poznání a následné partnerské manipulace průzkum lidského těla jako soustavy kloubů a kostí. Vědomostní informace z oblasti anatomie a neurologie se na základě prožitku integruje a stává se informací vědomou, použitelnou pro objevení nového pohybového materiálu, který lze efektivně využít; pomáhá porozumět svému tělu, poznat ho, správně jej užívat, šetřit vlastní energií a předcházet tak i úrazům z přetížení.

Povrch, dotek:

Práce s intimním prostorem lidského těla; zcitlivování povrchu kůže, naslouchání doteku. Dotek jako nositel informace v různých kvalitách, např.: unášení povrchu kůže dotekem, odtlačování doteku vnitřní hmotou, svěření vlastní váhy do doteku. Následný průzkum možností, které přináší tyto kvality pro pohybový rozhovor.

Hmota, vnitřní prostor:

Práce s vnitřním prostorem; s jeho kvalitou, se skupenstvím, s hustotou, s viskozitou, tedy s proměnlivou kvalitou vnitřní hmoty. Na základě proměny fyzikálních vlastností hmoty vnitřního prostoru objevujeme změnu kvality hybnosti vlastního těla, změnu emocionality a následné změny komunikace v pohybovém rozhovoru.

Konstrukce, kosti:

Kosti jako základ architektury lidského těla; pevná struktura, která je oporou a současně ochranou měkkých tkání; je neoddělitelnou složkou podílející se na realizaci pohybu. Na základě proměny vlastní pozornosti a záměru objevujeme i v této tělové vrstvě změnu kvality hybnosti vlastního těla v pohybovém rozhovoru.

Doporučená nebo povinná literatura

BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. Brno: Masarykova univerzita, 2003.

JOHNSON, Don Hanlon. Bone, Breath, & Gesture - Practices of Embodiment. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1995.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb: Herecká pohybová výchova. 2., dopl. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra autorské tvorby a pedagogiky, 1998.

----- Ladění: Psychosomatická příprava k výuce herectví. Praha: DAMU, 1998.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Nauka o pohybu: Odborný učební text pro pedagogy tance. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974.

---. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila; KRÖSCHLOVÁ, Eva. Výrazový tanec: Taneční tvorba. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

POLZEROVÁ, Eva. Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy: (Průprava dětí mladšího školního věku). Praha: ARTAMA-IPOS, 1995.

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická účast na seminářích a dílnách, průběžné písemné reflexe a odevzdání písemné reflexe na konci semestru.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost S221
Velký sál

(Karlova 26, Praha 1)
NOVORYTOVÁ J.
14:05–15:35
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:05–15:35 Jana NOVORYTOVÁ Velký sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů