Tělo v pohybu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202TVP1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana NOVORYTOVÁ

Obsah

Anatomie v pohybu:

Na základě teoretického poznání a následné partnerské manipulace průzkum lidského těla jako soustavy kloubů a kostí. Vědomostní informace z oblasti anatomie a neurologie se na základě prožitku integruje a stává se informací vědomou, použitelnou pro objevení nového pohybového materiálu, který lze efektivně využít; pomáhá porozumět svému tělu, poznat ho, správně jej užívat, šetřit vlastní energií a předcházet tak i úrazům z přetížení.

Povrch, dotek:

Práce s intimním prostorem lidského těla; zcitlivování povrchu kůže, naslouchání doteku. Dotek jako nositel informace v různých kvalitách, např.: unášení povrchu kůže dotekem, odtlačování doteku vnitřní hmotou, svěření vlastní váhy do doteku. Následný průzkum možností, které přináší tyto kvality pro pohybový rozhovor.

Hmota, vnitřní prostor:

Práce s vnitřním prostorem; s jeho kvalitou, se skupenstvím, s hustotou, s viskozitou, tedy s proměnlivou kvalitou vnitřní hmoty. Na základě proměny fyzikálních vlastností hmoty vnitřního prostoru objevujeme změnu kvality hybnosti vlastního těla, změnu emocionality a následné změny komunikace v pohybovém rozhovoru.

Konstrukce, kosti:

Kosti jako základ architektury lidského těla; pevná struktura, která je oporou a současně ochranou měkkých tkání; je neoddělitelnou složkou podílející se na realizaci pohybu. Na základě proměny vlastní pozornosti a záměru objevujeme i v této tělové vrstvě změnu kvality hybnosti vlastního těla v pohybovém rozhovoru.

Výsledky učení

Cíl vymezuje již podtitul předmětu: Tělo jako nástroj, tedy poznat svoje vlastní tělo jako prostředek komunikace.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. Brno: Masarykova univerzita, 2003.

JOHNSON, Don Hanlon. Bone, Breath, & Gesture - Practices of Embodiment. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1995.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb: Herecká pohybová výchova. 2., dopl. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra autorské tvorby a pedagogiky, 1998.

----- Ladění: Psychosomatická příprava k výuce herectví. Praha: DAMU, 1998.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Nauka o pohybu: Odborný učební text pro pedagogy tance. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974.

---. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila; KRÖSCHLOVÁ, Eva. Výrazový tanec: Taneční tvorba. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

POLZEROVÁ, Eva. Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy: (Průprava dětí mladšího školního věku). Praha: ARTAMA-IPOS, 1995.

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická účast na seminářích a dílnách, průběžné písemné reflexe a odevzdání písemné reflexe na konci semestru.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S221
Velký taneční sál

(Karlova 26, Praha 1)
NOVORYTOVÁ J.
15:30–17:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:30–17:00 Jana NOVORYTOVÁ Velký taneční sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů