Výchova k řeči 3

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VPB3 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Michal ČUNDERLE

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Markéta POTUŽÁKOVÁ, Pavel ZAJÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poznávat svou mluvenou řeč a zacházet s ní.

Poznávat mluvenou češtinu a zacházet s ní.

Učit se poslouchat a slyšet.

Učit se mluvit po smyslu a logice věci.

Učit se mluvit s výrazem a výrazně.

Učit se mluvit k někomu (i k sobě).

Vše na základě vhodně vybraných textů převážně české provenience.

Vše v návaznosti na Přednes a jeho pedagogika 2 dle individuálních dispozic.

Forma studia

Pravidelný praktický seminář s převahou hodin s individuálním učením (one to one).

Analýza pokusů a klauzur.

Rozprava nad doporučenou literaturou.

Vše v návaznosti na Přednes a jeho pedagogika 2 dle individuálních dispozic.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost funkčního slyšení řeči a schopnost funkční tvorby řeči.

Komunikativnost.

Zájem o věc.

Základní talentové a vzdělanostní předpoklady.

Návaznost na Přednes a jeho pedagogika 2.

Obsah kurzu

Systematická práce z hodiny na hodinu a intenzivní domácí příprava na vybraném textu, popř. vybraných textech.

Vše v návaznosti na Přednes a jeho pedagogika 2 dle individuálních dispozic.

Doporučená nebo povinná literatura

Čunderle, Michal: Malá propedeutika přednesu. In Řečiště 1999/4, s. 4-6.

Frynta, Emanuel: Zastřená tvář poezie. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1993.

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2006.

Válková, Libuše - Vyskočilová, Eva: Hlas individuality, psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, KATaP DAMU 2005.

Vyskočil, Ivan a kol.: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Brno: JAMU 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích,

prezence (75%),

klauzur,

a rozpravy nad doporučenou četbou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T320
Učebna

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
POTUŽÁKOVÁ M.
10:00–14:00
(paralelka 1)
St
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

14:00–15:30
(paralelka 1)
místnost R313
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

14:00–15:30
(paralelka 1)
místnost R407
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

14:00–15:30
(paralelka 1)
Čt

místnost R407
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
POTUŽÁKOVÁ M.
13:30–15:30
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:00–14:00 Markéta POTUŽÁKOVÁ Učebna
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
St 14:00–15:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 14:00–15:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 14:00–15:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
13:30–15:30 Markéta POTUŽÁKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů